Premiéři ČR a Slovenska jednali o posílení obranné spolupráce a řešení nelegální migrace

Předseda vlády České republiky Petr Fiala přijal dne 4. července 2023 v Kramářově vile premiéra Slovenské republiky Ľudovíta Ódora.

Lídři se shodli na posílení obranné spolupráce týkající se pořízení švédských bojových vozidel CV90. Jednali také o migraci, situaci na Ukrajině a o agendě nadcházejícího summitu NATO ve Vilniusu.

Setkání premiérů Česka a Slovenska | Zdroj: Úřad vlády

Setkání obou předsedů vlád v Praze, které se uskutečnilo na pozvání českého premiéra, bylo již třetí v posledních dvou týdnech, což svědčí o výjimečných vztazích našich zemí. Důležitým tématem bylo posílení obranné spolupráce. ČR i Slovensko se rozhodly pořídit švédská bojová vozidla pěchoty CV90 a chtějí využít výhod z toho plynoucích.

„Jednali jsme o spolupráci ohledně využití tzv. slevové doložky. Ta umožňuje dosáhnout úspor např. tím, že výrobce efektivněji vytíží výrobní linky. První společné jednání proběhne už příští týden. Bavili jsme se také o možnosti spolupráce v oblasti sdílení výsledků zkoušek těchto vozidel, což by znamenalo pro oba státy další úspory,“ uvedl premiér Fiala.

Premiéři diskutovali také o řešení problematiky nelegální migrace. ČR i Slovensko situaci podrobně sledují i s ohledem na zkušenost s rychlým nárůstem tranzitní nelegální migrace loni v létě. Český premiér ocenil výrazné zlepšení spolupráce v této oblasti se slovenskou stranou, které pomáhá problém řešit.

„Shodujeme se v pohledu na řešení nelegální migrace – posílení ochrany vnější hranice či zrychlení a zefektivnění procesu navrácení ilegálních žadatelů o azyl do zemí původu. Je potřeba nadále hledat řešení tohoto problému na evropské úrovni, což se bohužel na Evropské radě nepodařilo dostatečně z důvodu blokování ze strany Polska a Maďarska. To není v zájmu ČR, není to odpovědné,“ dodal premiér Fiala.

Důležitým tématem jednání byla také agenda blížícího se summitu NATO ve Vilniusu. Česko i Slovensko usilují o co možná nejsilnější politickou podporu a vyjádření perspektivy pro budoucí členství Ukrajiny v NATO, které bude klíčovým tématem summitu. Obě země se rovněž angažují v pomoci Ukrajině.

„Bavili jsme se o spolupráci obou zemí na poválečné obnově Ukrajiny. ČR převzala patronát nad rekonstrukcí Dněpropetrovské oblasti, ale naše pomoc není omezena pouze na ni. Během letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně chceme propojit další české firmy zapojené do rekonstrukčních prací na Ukrajině s představiteli ukrajinských regionů a státní správy. Očekáváme také účast partnerů ze Slovenska,“ uvedl český předseda vlády.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme