Přepravní firmy budou moci pronajímat vozidla z jiných členských států

Zástupci Evropského parlamentu a Rady uzavřeli předběžnou dohodu ohledně revize směrnice, která upravuje pravidla týkající se využívání vozidel najatých pro silniční přepravu zboží.

Cílem revize je zvýšit flexibilitu pro využívání těchto vozů a zefektivnit tak přepravu zboží v rámci jednotného trhu. Současná pravidla stanovují, že dopravní společnosti mohou využívat pronajatá vozidla pouze za předpokladu, že jsou registrována v členském státě, kde má sídlo i samotná společnost. To se ale v rámci revize mění a firmy tak budou moci využívat vozidla společností registrovaných v rámci celé EU. Směrnice nicméně zavádí také určité požadavky na to, jaký poměr takto pronajímaných vozidel z jiných členských států vůči celkovému počtu vozidel bude moci firma využívat.

Dohodu musí ještě formálně potvrdit Rada a Parlament, následně budou mít členské státy 14 měsíců na transpozici směrnice.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme