Přes 8 miliard korun získají zemědělci na investice do svých podniků, zpracování produktů nebo inovace

Od 22. srpna se mohou zemědělci a potravináři začít hlásit o příspěvky z 1. kola příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického plánu společné zemědělské politiky 2023–2027 (SZP).

Připraveno je pro ně téměř 8,3 miliardy korun. Příjem žádostí skončí 12. září letošního roku. Novinkou jsou například dotace na drony.

Ilustrační fotografie

Na investice do zemědělských podniků, zpracování produktů, zahájení činnosti mladých zemědělců, inovace při zpracování produktů a zavedení výsledků výzkumu do zemědělské a potravinářské praxe jsou určeny podpory 1. kola nové SZP.

„Nová pravidla pro zemědělství v Evropské unii letos přinášejí změny, budou více podporovat hospodaření s ohledem na přírodu, prevenci a ochranu před změnami klimatu, posílení konkurenceschopnosti, rozvoj venkova, vědu a výzkum i generační obměnu v zemědělství. Důležité je najít vyváženost mezi zajištěním dostatku kvalitních potravin pro obyvatelstvo a péčí o krajinu,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Předběžné rozdělení financí na 1. kolo

Intervence (dříve opatření)Alokace (Kč)
Investice do zemědělských podniků4 856 343 174
Investice do zpracování zemědělských produktů2 380 000 000
Zahájení činnosti mladého zemědělce682 515 040
Inovace při zpracování zemědělských produktů95 200 000
Podpora operačních skupin a projektů EIP267 750 000
Celkem8 281 808 214
Zdroj: MZe. Konečná částka pro závazkování projektů může být upravena podle stavu aktuálního kurzového přepočtu.

Nově bude možné pořídit si s pomocí dotace do zemědělství drony, které se dají využít například na mapování polí, sledování informací o stavu rostlin, přesnější aplikaci hnojiv nebo i na hledání srnčat ve vysokém porostu v době sklizně. Na ochranu zvířecích mláďat bude moci zemědělec nově získat podporu na signální asistenční systém, který umístí na žací lištu.

Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím Portálu farmáře od 22. srpna do 12. září letošního roku.

Obecným cílem SZP je podpořit odolné a udržitelné zemědělské odvětví, které může přispět ke zmírnění dopadů klimatické změny. V příštích pěti letech tak naše zemědělství získá zhruba 200 miliard korun z unijního a českého rozpočtu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/spszp  (subportál Dotace – Strategický plán SZP 2023–2027 a příslušné intervence) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz  v sekci Strategický plán 2023–2027.

Ministerstvo zemědělství organizovalo webinář, jehož záznam, včetně odpovědí na dotazy, naleznete na www.eagri.cz/spszp v sekci Aktuality.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme