Přes polovinu firem využívá interní rekvalifikace, je to administrativně jednodušší

Až 62 procent zaměstnavatelů využívá interních rekvalifikací v rámci firemních procesů. Téměř dvě pětiny firem nerekvalifikují vůbec nebo k proškolení zaměstnanců využívají jiný způsob. Tím mohou být soukromé kurzy nebo rekvalifikace zprostředkované úřadem práce.

  • Z ankety Unie zaměstnavatelských svazů ČR ale vyplynulo, že téměř 70 % respondentů nemá s úřady práce dobrou zkušenost.
  • Ankety se zúčastnilo celkem 160 podniků.

Z ankety pořádané mezi členy UZS ČR vyplývá, že většina zaměstnavatelů upřednostňuje rekvalifikovat zaměstnance vlastními silami, protože se tak dokáží ihned zapojit do pracovního procesu. Téměř tři čtvrtiny oslovených firem uvedly, že interní rekvalifikace považují za méně administrativně náročné. Současně se firmy shodují, že interně dokáží zaměstnance proškolit rychleji a s rekvalifikacemi úřadů práce nemají příliš dobrou zkušenost. Nejčastěji (48,1 %) by byli zaměstnavatelé ochotni zaplatit za rekvalifikaci svého pracovníka v průměru do 10 000 Kč. „Úřady práce podle zákona musí soutěžit na cenu, a navíc poskytovat rekvalifikace v plné délce. Mají tedy dost svázané ruce a firmám obtížně nabízí rekvalifikace na míru.“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR.

Inovativní systém rekvalifikací ulehčí firmám i úřadům práce

Měnící se struktura pracovního trhu, kdy jsou čím dál více využívány moderní technologie, a také dopady pandemie Covid19, si vyžadují komplexní změnu systému rekvalifikací. „Od poslední hospodářské krize v roce 2008 trvalo 2 roky, než se naplno projevily její důsledky. V roce 2010 tak bylo potřeba rekvalifikovat na 70 tisíc lidí. V kontextu loňského roku, kdy se rekvalifikovalo jen něco málo přes 8 tisíc osob, se dá očekávat velmi obdobná situace. Rekvalifikace však musí výrazně zrychlit a zefektivnit, což umožní jejich modulovost, kterou jsme měli možnost otestovat v rámci půlročního projektu KVASAR,“ říká Radovan Hauk, partner společnosti Moore Czech Republic. A dodává: „Systém se výborně osvědčil a rádi bychom jej, ve spolupráci se státními i nestátními institucemi, uvedli co nejdříve do praxe.“

Proč rekvalifikujete zaměstnance vlastními silami a nevyužíváte systém rekvalifikací spadající pod úřad práce? (respondenti mohli vybírat více odpovědí)

Úřady práce financují tři varianty rekvalifikací. Za prvé jsou to zvolené rekvalifikace, které si zajišťuje uchazeč sám. Dále rekvalifikační kurzy zprostředkované přímo úřadem práce, jejichž nabídka však pro uchazeče mnohdy není dostatečně atraktivní. Poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kterým hrozí propuštění např. z důvodu změny podnikatelské činnosti nebo útlumu podnikatelských aktivit v důsledku pandemie covid-19.

Více si o rekvalifikacích přečtěte v článku Míra zaměstnanosti ve službách roste. Průměr EU doženeme za 15 let.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme