Přesné předpovědi počasí pro elektrárny vyvinuli v Amperu pro sebe, teď s nimi míří do světa

Specializovaná předpověď může energetickým společnostem ušetřit stovky tisíc korun za několik desítek minut. Kromě výrobců je znalost počasí stále důležitější také pro obchodníky s elektřinou.S nástupem obnovitelných zdrojů se předpověď počasí stává pro výrobce energií stále důležitější obchodní informací. Když v roce 2011 vznikla společnost Amper Market, založená na konceptu virtuální elektrárny využívající elektřinu ze všech typů obnovitelných zdrojů, meteorologické modely od začátku nejen nakupovala, ale vždy také rozvíjela svoje vlastní.

„Pro náš byznys to bylo natolik zásadní, že z toho vznikl vlastní tým meteorologů ‘in house‘ a postupně nám dokázal nabídnout nejlepší předpovědi pro naše potřeby,“ popisuje Milan Šálek, meteorolog ze společnosti Amper Meteo.

Proč je počasí na energetickém trhu komoditou s cenou zlata? „Význam počasí v energetice neustále stoupá, ceny na denním a vnitrodenním trhu jsou stále více určovány slunečním osvitem, silou větru, teplotou, ale také výskytem inverzní oblačnosti nebo námrazami na lopatkách větrných turbín, které mohou zastavit i celé větrné parky,“ podotýká Milan Šálek.

Elektřina i sucho

Jde přitom o velké peníze. „Když se například zatáhne obloha, výroba solárních elektráren rychle klesá. Na trhu tak může nastat nečekaný nedostatek proudu. Distributoři pak musí na poslední chvíli shánět elektřinu jinde a často za mnohem vyšší ceny. Když je naopak sluneční aktivita nečekaně vysoká, je energie tolik, že je někdy i potřeba platit těm, kdo si ji odeberou. Dobrá předpověď počasí dokáže tato rizika výrazně umenšit. Špatným odhadem může producent přijít třeba o půl milionu za několik hodin,“ upozorňuje Milan Šálek.

Z dlouhodobého pohledu pak podle něj budou přesné předpovědi klíčové v souvislosti s rostoucím významem různých nepříznivých povětrnostních výkyvů, jako je například sucho a jeho dopady na vodárenství, zemědělství i klasickou energetiku. Rostoucí význam předpovědi počasí se dá očekávat i pro řízení „smart city“. „Jedná se tedy o perspektivní obor,“ podotýká Milan Šálek.

Specializované předpovědi využívají i klasické teplárny a elektrárny. Podle teploty a slunečního svitu totiž mohou odhadovat i spotřebu energie na vytápění a chlazení. Společnost Amper Meteo v této oblasti našla díru na trhu. „Český hydrometeorologický ústav takto specializované služby pro energetiku aktivně nenabízí, soustředí se hlavně na obecnější předpovědi a varovnou službu před nebezpečnými jevy“ zmiňuje Milan Šálek.

Rok na trhu

Do roku 2016 si firma zajišťovala meteorologické služby v rámci skupiny externě i interně výhradně pro potřeby předpovědi větrných a solárních elektráren nebo teplot a spotřeby energií pro stávající klienty Amper Market a Amper Savings. „Až v roce 2017 jsme začali meteorologické služby nabízet i ostatním potenciálním klientům v České republice a letos jsme začali oslovovat také potenciální klienty po celé Evropě. Je to tedy růst od nuly, který je dynamický, máme významné reference už nejen v České republice, ale i u energetických společností v zahraničí,“ konstatuje Milan Šálek.

Amper Meteo představuje malou expertní společnost, která si vystačí se štíhlým týmem 5 až 10 odborníků. „Související ICT služby a další servis poskytuje konsolidovaně celý Amper Holding, což je nákladově velmi efektivní,“ popisuje Milan Šálek. Základními produkty Amper Meteo jsou předpovědi teplot, výroby elektřiny z větrných a fotovoltaických elektráren, ať už z jednotlivých elektráren nebo z určitého území, a spotřeba elektřiny na určitém území. „Tyto produkty vznikly logicky v rámci Amper Holding a nabízíme je energetickým společnostem všude tam, kde si sektorově a regionálně nekonkurujeme,“ podotýká Milan Šálek.

První ve Visegrádu

V první fázi chce Amper Meteo vytěžit potenciál v energetice, teplárenství, u distribučních společností nebo provozovatelů obnovitelných zdrojů energie. „Jsme první komerční meteorologickou firmou tohoto typu minimálně na území České republiky a Slovenska a patrně celé Visegrádské čtyřky. Věříme si ale i na západní trhy a nebojíme se ani trhů směrem na východ, protože se jedná o byznys kapitálově nenáročný, poměrně nezávislý na regulaci a politice, zkrátka je to čistě konkurenční byznys postavený na špičkovém know-how,“ plánuje Milan Šálek.

Do budoucna se chce společnost zaměřit také na další obory, kde meteorologie nabývá na významu, jako jsou pojišťovnictví, doprava nebo zemědělství.

Konkurencí jsou pro Amper Meteo německé společnosti. „Těch je nejvíce, v souvislosti s německou Energiewende. Jsou tu také rakouské nebo britské firmy, v České republice je zatím patrně nejúspěšnější španělská Meteologica, což je jedna z vůbec nejúspěšnějších meteo firem i globálně. Národní ústavy typu ČHMÚ mají trochu jinou roli, využíváme je spíše jako poskytovatele dat, a to především výstupů numerických předpovědních modelů“ shrnuje Milan Šálek.

Soukromí specialisté

Ve světě je podle něj patrný trend, kdy národní ústavy zřizované státem nebo i některé mezinárodní agentury, jako je například Evropské středisko pro střednědobou předpověď (ECMWF) se stávají spíše poskytovateli základních údajů včetně „surových“ dat z meteorologických modelů, zatímco specializované meteorologické produkty jsou více a více oblastí, kde spolu soutěží soukromé firmy.

„Národní meteorologické služby v součinnosti se Světovou meteorologickou organizací mají nezastupitelnou roli v oblasti standardizace meteorologických pozorování a sběru i výměny dat, popřípadě ve sféře varovné služby, kde jsou často součástí určitého bezpečnostního varovného systému daného státu. Kdežto soukromé meteorologické firmy se mohou více a pružněji soustředit na potřeby jednotlivých zákazníků, přičemž nezanedbatelnou hybnou silou vývoje je zde výraznější konkurenční prostředí oproti postavení národních povětrnostních služeb,“ uzavírá Milan Šálek.

Dalibor Dostál

Společnost Amper Meteo v kostce

Firma Amper Meteo dodává vysoce kvalitní předpovědi počasí a z nich odvozené specializované produkty pro energetiku a zemědělství. Zaměřuje se hlavně na predikce výkonů solárních a větrných elektráren. Dále významně zpřesňuje předpovědi teploty vzduchu pro potřeby teplárenství a je schopna s ohledem na predikované meteorologické prvky předpovídat i spotřebu energie. Pro zemědělství zajišťuje předpovědi počasí s hlavním důrazem na srážkové a teplotní poměry následujícího období.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme