Přetrvává pohotovost v oblasti životního prostředí a omezení vozidel v Mexico city

Environmentální komise Megalopolisu vyhlásila mimořádnou ekologickou situaci způsobenou částicemi a ozonem v metropolitní zóně Mexico city, což je důvod pro omezení provozu vozidel, a doporučuje se vyhnout se venkovním aktivitám. Ve své zprávě komise popisuje, že index znečištění jemnými částicemi přetrvává v důsledku přítomnosti požárů v této atmosférické pánvi a jejím okolí.
Včera ráno byla vyhlášena mimořádná ekologická událost, aby se zabránilo zdravotním rizikům vyplývajícím z kvality ovzduší v metropolitní oblasti zasažené požáry v okolních oblastech, vysokými teplotami, suchem a slabými větry. Většina vozidel podléhá omezenému provozu, a to od 6 do 22 hodin. U nákladních vozidel se jedná oomezení mezi 6 a 10 hodinou, kdy obvykle bývají komunikace města nejvytíženější. 


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 15.05.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme