Prezentace české vědy na Evropském dni výzkumu v Indii

Evropský den výzkumu (European Research Day 2019) je tradiční akce konající se v Indii každý rok s cílem osvěty o národních a nadnárodních programech mobility studentů a výzkumných pracovníků do zemí Evropské unie, stejně jako o bilaterálních programech jednotlivých členských států EU, podpoře a o vědecko-výzkumné infrastruktuře.Pořádá ji Delegace Evropské unie v Indii společně se sítí EURAXESS a Velvyslanectví České republiky v Dillí při tom nemohlo chybět. Dne 18. září vystoupil v dopoledních hodinách s prezentací obchodní rada zabývající se vědeckou diplomacií Milan Dostál, odpoledne pak došlo na kulaté stoly, při kterých byla indickým zájemcům představena možnost studia a výzkumu a zodpovězeny konkrétní dotazy.

Velvyslanectví České republiky v Dillí se zúčastnilo této akce již poněkolikáté v řadě a navázalo tak na předchozí ročníky v Ahmadábádu, Chandigarhu a Kolkatě. Účast na této akci patří mezi pravidelné aktivity na podporu vědecké diplomacie a slouží k prezentaci České republiky jako technologicky a inovačně vyspělé země s širokou nabídkou příležitostí pro vědu a výzkum.

Na úvod vystoupil Chargé d’Affairs Delegace Evropské unie v Dillí p. Raimund Magis, který představil aktuální stav partnerství Evropské unie a Indie a rovněž některé nadcházející události. EURAXESS – evropský portál na podporu mobility vědeckovýzkumných kapacit prostřednictvím svého zástupce pro Indii následně přiblížil možnosti, které nabízí Evropská komise indickým zájemcům o vědecké projekty v evropských státech.

Spolu s dalším devíti členskými státy Evropské unie následně prezentoval příležitosti pro studenty, doktorandy a výzkumné pracovníky, vědeckovýzkumnou infrastrukturu ale i podmínky pro život, obchodní rada Velvyslanectví České republiky v Dillí zabývající se vědeckou diplomacií, Milan Dostál.

Zajímavým příspěvkem bylo rovněž vystoupení Dr. Kumara, který pobyt v Evropě za finanční podpory Akce Marie Curie-Sklodowské absolvoval, a o zkušenost se podělil s přítomnými zájemci.

V odpoledních hodinách byly uspořádané kulaté stoly, kde se zástupci velvyslanectví jednotlivě věnovali hostům a odpovídali na jejich konkrétní dotazy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Milan Dostál, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme