Prezentace českých exportérů v Chorvatsku

Osm českých firem se dne 30. 9. 2020 zúčastnilo exportního semináře v Zadaru s názvem „Mise českých exportérů – vybavení měst a obcí v Chorvatsku“. Seminář zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku společně s Regionální hospodářskou komorou Brno a Zahraniční kanceláří Czech Trade Záhřeb v rámci projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Seminář slavnostně zahájil místopředseda Regionální hospodářské komory Brno Ing. Tomáš Kubala.

Prezentaci českých exportérů, kteří nabízejí produkty nebo služby komunálním podnikům nebo firmám poskytujícím služby ve veřejném prostoru, zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku spolu s Regionální hospodářskou komorou Brno, která již několik let úspěšně spolupracuje se partnerskou Hospodářskou komorou v Zadaru. Akce byla financována jako projekt na podporu ekonomické diplomacie Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Během úvodního vystoupení místopředseda Regionální hospodářské komory Brno Ing. T. Kubala zdůraznil, že podnikatelská mise do Zadaru i v této těžké době ukazuje na výborné vztahy mezi oběma regiony a vybízí k pokračování dobré spolupráce českých firem s Chorvatskem a k hledání nových příležitostí pro budoucí podnikání. Zadarský region je podle T. Kubaly pro české firmy velmi zajímavý a věří, že zde najdou řadu obchodních příležitostí.

Prezentovalo se celkem osm českých firem: Asio Tech s.r.o. (čističky odpadních vod), Topmatic Energy s.r.o. (mobilní čerpací stanice), Pragotherm, servis fasád s.r.o. (unikátní technologie ochrany fasád a památek), REGUTEC (recyklace pneumatik a výroba odpružených podlah např. pro dětská hřiště), GEOtest a.s. (inženýrsko-geologické a geotechnické průzkumné práce), Renol CZ s.r.o. (povrchová úprava profilů z různých materiálů), Pions s.r.o. (poradenství v oblasti fondů a subvencí) a Enress s.r.o. (technologie tepelného rozkladu materiálů).

Chorvatsko se v posledních letech snaží vylepšovat kvalitu komunálních služeb ve městech a obcích, které leží, z hlediska cestovního ruchu, v turisticky exponovaných oblastech. S neustále rostoucím počtem turistů se zvyšují i požadavky a nároky na tyto služby a výrobky. Jedná se např. o zařízení a stroje na úpravu zeleně, technologie a výrobky využitelné pro budování relaxačních zón a dětských hřišť, úpravny a čističky odpadních vod či prostředky využívané při péči o památky a historické budovy.

Cestovní ruch zažívá v Chorvatsku i přes pandemii nebývalý boom, alespoň ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. Spolu s ním roste i potřeba investovat do kvalitních a spolehlivých komunálních služeb. Jak ukázal seminář, nabízí tato oblast inovativním českým firmám zajímavé možnosti zapojit se do tendrů obcí nebo stát se subdodavatelem při větších zakázkách.

Cílem semináře bylo oslovit potenciální klienty a partnery, tj. především zástupce měst a obcí, a vedení komunálních podniků a soukromých firem a představit jim české zkušenosti a inovativní výrobky a technologie. Seminář umožnil vytvořit interaktivní platformu pro osobní setkání, kde se mohly diskutovat reálné možnosti budoucí spolupráce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Petr Kašička, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Chorvatsko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme