Prezentace českých firem obranného a bezpečnostního průmyslu v Srbsku

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky a Asociací AOBP ČR zorganizovalo v Bělehradě dne 22. května prezentaci českých firem, která byla zaměřena na sektor obranného a bezpečnostního průmyslu.Cílem projektu bylo představit v Srbsku dodavatelské kapacity a výrobky českých společností v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu a otevřít jim nové možnosti zejména v místních výběrových řízeních ministerstva obrany a vnitra, popř. dalších institucí OBP. Zájem českých firem byl nejen o vývoz do Srbska, ale rovněž o spolupráci se srbskými výrobními kapacitami na dodávkách pro místní trh či další teritoria.

Hlavním nástrojem projektu bylo uspořádání široké odborné prezentace českých firem s následnými individuálními jednáními „Business-to-Business“ o možnostech spolupráce v obranném a bezpečnostním průmyslu. Součástí projektu bylo i praktické předvedení některých produktů.

Početnou podnikatelskou delegaci českých firem doprovázeli rovněž představitelé Ministerstva obrany České republiky a Asociace AOBP ČR. Představení českých společností bylo cíleno na veškeré srbské obranné a bezpečnostní složky, tzn. nejen na armádu a policii, ale též na speciální zásahové jednotky, záchranné složky, hasičské sbory, zdravotní vojenské složky,  apod.

Tato akce se setkala ze srbské strany s mimořádnou pozorností a zájmem, o čemž svědčí nejen zcela zaplněný hlavní sál českého velvyslanectví, ale též osobní přítomnost vysokých představitelů relevantních srbských státních autorit.

Jednalo se o zcela mimořádnou příležitost oficiální prezentace českých společností v sektoru obranného a bezpečnostního průmyslu, která bezesporu přispěla k výraznějšímu marketingovému zviditelnění České republiky v Srbsku a která může vést následně i ke konkrétním komerčním výstupům a zakázkám v Srbsku, popř. na třetích trzích.

Akce byla zajištěna a financována v rámci schválených projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) 2019.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko).

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme