Prezentace českých start-upů v nizozemském Rotterdamu

Dne 28. května 2019 se v nizozemském Rotterdamu uskutečnila prezentace start-upů států V4. Akce, kterou zorganizovaly zastupitelské úřady V4 v Nizozemsku v čele se Slovenskem, aktuální předsednickou zemí V4, se zařadila do programu Projekty ekonomické diplomacie MZV ČR.Prezentace v Rotterdam Centre for Entrepreneurship přilákala zájem více než stovky návštěvníků – investorů, představitelů nizozemské státní správy i diplomatického sboru. Z celkem 23 zúčastněných start-upů, které kromě zemí V4 zahrnovaly také Nizozemsko, se v případě ČR prezentovaly start-upy Engeto (e-learningová platforma), Hybrid Company (platforma pro HbbTV), Kooperace.cz (matchmaking ve strojírenství) a ThreatMark (kybernetická bezpečnost).

Program akce zahrnoval kromě krátkých prezentací jednotlivých start-upů a jejich reakcí na navazující dotazy také panelovou diskuzi o investičním prostředí jednotlivých zemí V4 a jejich nejvhodnějších oblastech pro zahraniční investice. Této diskuze se zúčastnili zástupci státních agencií V4; ČR byla reprezentována představitelkou agentury CzechInvest – vedoucí zahraniční akcelerace start-upů.

Úroveň jednotlivých prezentací byla hodnocena ze strany odborné poroty, složené z investorů i komerčních specialistů. Porota na závěr vybrala nejlepší start-up z každé země, stejně jako určila celkového vítěze – tím se stal ThreatMark z ČR. Jednou z cen pro hlavního vítěze byla pozvánka na nadcházející Global Entrepreneur Summit 2019, který v Haagu počátkem června organizují vlády Nizozemska a USA.

Pro účinkující start-upy akce poskytla jedinečnou možnost se představit místním investorům, navázat nové kontakty a nalézt inspiraci v nizozemském start-upovém prostředí. Z těchto důvodů byl její přínos všemi účastníky vysoce hodnocen. Pro Českou republiku to naopak byla příležitost se prezentovat jako inovativní země a potenciální partner budoucí spolupráce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko). Autor: Petr Kvaček, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme