Prezentace českých strojírenských dodávek v Paříži pro zainteresované francouzské firmy a klastry

Velvyslanectví ČR ve Francii uspořádalo dne 22. května 2019 ve spolupráci se zprostředkovatelskou firmou Defia Services Plzeň prezentaci nabídky českých strojírenských dodávek pro zainteresované francouzské firmy a klastry z oblasti strojírenství a energetiky. Prezentace byla realizována s finančním příspěvkem z českého programu projektů na podporu ekonomické diplomacie Proped koordinovaného MZV ČR.

Celodenní prezentační akce proběhla ve velmi dynamickém tempu v reprezentativních prostorách Velvyslanectví České republiky v Paříži.

Velvyslanec České republiky ve Francii, pan Petr Drulák, přivítal účastníky v úvodní části prezentace. Zdůraznil vysokou úroveň českých strojírenských subdodávek a připravenost kompetentních českých firem sdílet své zkušenosti a dovednosti s francouzskými partnery. Po zdravici pana velvyslance následovala prezentace ředitele CzechTrade, pana Vítězslava Blažka, který představil formy podpory českého státu v oblasti exportu a investic.

Mezi českými účastníky figurovalo několik firem, které již několik let působí na francouzském trhu a účastní se rozsáhlých projektů ve Francii. Příležitost k získání nových potenciálních partnerů využily zároveň i české firmy, které teprve usilují o vstup na francouzský trh a hledají možnost spolupráce.

Formou powerpointových prezentací se v první části akce představilo dvanáct českých účastníků: Svaz strojírenské technologie se svými členskými firmami EMP Slavkov u Brna, Hestego Vyškov, Tostulín Hulín, TRENS SK Trenčín a TS Plzeň, dále pak ŽĎAS Žďár nad Sázavou, FEBE Craft Ostrava, PT Solution Worldwide Praha, Škoda Machine Tool Plzeň, VH Services Plzeň a EPDOR.

Možnost prezentace využilo také několik ze zúčastněných francouzských klastrů a firem. Z firemních sdružení to byl například francouzský protějšek českého Svazu strojírenských technologií SYMOP, klastry GIFEN a Pole Nuclear Valley.

Po obědě v druhé a stěžejní části akce měly české firmy možnost individuálních jednání s francouzskými účastníky. Hojná francouzská účast klastrů i firem svědčí o zájmu z francouzské strany o české subdodávky a o možnosti zvýšení potenciálu česko-francouzské spolupráce v oblasti energetického a strojírenského průmyslu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autorka: Irena Blanchon, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme