Prezentace českých technologických řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti v USA

V termínu 13.–19. října 2019 se realizoval projekt ekonomické diplomacie (PROPED) v oblasti kybernetické bezpečnosti na východním pobřeží USA. Cílem projektu v podobě týdenní mise bylo dát českým cybersecurity firmám možnost se prezentovat komunitě amerických federálních a státních institucí a navázat strategická partnerství s privátním sektorem a univerzitami pro další business development v USA.Delegace byla složená ze společností Blindspot Solutions, Flowmon Networks a CNS. Navštívila postupně města Philadelphia, Washington DC a Atlanta. PROPED realizovaný za podpory Ministerstva obrany ukázal, že česká technologická řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti představují naprostou světovou špičku a jsou pro americké partnery atraktivní. V roce 2018 se Česká republika umístila první na světě v žebříčku National Cybersecurity Index.

Zmíněný index měří připravenost jednotlivých zemí čelit kybernetickým hrozbám a jejich schopnost vypořádat se s kybernetickými incidenty. Česká republika se tak umístila lépe než tolik skloňované Estonsko, které bylo druhé a daleko před Izraelem nebo USA. Češi se rádi chlubí největší spotřebou piva na světě na hlavu, nicméně koncentrace talentu v oblasti kybernetické bezpečnosti by si s prvním zmíněnou statistikou v lecčems nezadala. Množství talentu v oblasti kybernetické bezpečnosti je výsledkem dlouhé tradice technického vzdělání v českých zemích a tím, že se po sametové revoluci mnoho jednotlivců s IT vzděláním vrhlo do podnikání. Z garážových firem pak vyrostly globální fenomény typu jako Avast nebo AVG.

Z výše uvedených důvodů se Velvyslanectví ČR ve Washingtonu rozhodlo zorganizovat misi, která by dala možnost českým malým a středním cybersecurity firmám s jedinečnými technologickými řešeními se prezentovat komunitě amerických federálních a státních institucí, navázat strategická partnerství s privátním sektorem a univerzitami pro potenciální business development na americkém východním pobřeží. Mise se konala v termínu 13.–19. října. Postupně delegace složená z firem Blindspot Solutions, Flowmon Networks a CNS navštívila města Philadelphia, Washington DC a Atlanta.

Ve Philadelphii získala česká delegace přístup na konferenci Best of Breed. Exkluzivní konference byla pro české firmy příležitostí se na uzavřeném fóru potkat se Solution Providery, jejichž prostřednictvím se mohou dostat ke klíčovým velkým koncovým zákazníkům na americkém trhu.

Ve Washingtonu DC se ve spolupráci se Cyber Security Forum Innitiative konal Czech Cybersecurity Innovation Workshop v prostorách Velvyslanectví České republiky. Cílem workshopu bylo prezentovat Českou republiku jako evropský cyberhub a představit české know-how klíčovým členům místní cybersecurity komunity. Workshopu se účastnili mimo jiné i zástupci federálních vládních agentur (Department of Defense, Department of Homeland Security, State Department, USAID, FBI) a potenciálních obchodních partnerů.

Poslední zastávkou delegace byla Atlanta. Nejen z amerického, ale i světového hlediska se jedná o klíčový dopravní uzel i kvůli nejvytíženějšímu letišti na světě. Atlanta je také třetím největším centrem finančnictví v USA. V nedalekém Fort Gordon se nachází centrála US Army Cyber School a nově založená Georgia Cybersecurity Center. V neposlední řadě bylo město vloni terčem masivního kybernetického útoku, jehož stopy vedly do Íránu.

To vše vytváří v metropolitní oblasti Atlanty velkou poptávku po inovativních cyber-řešeních. Zástupci firem se ve dvou dnech účastnili společného expertního panelu FBI a University of North Georgia, diskuze u kulatého stolu v inkubátoru Digital Ignition a sešli se zástupci Metro Atlanta Chamber. Hluboká technická diskuze je pak čekala se CTO, CIO a CISO Atlanty, pod které spadá nejen kybernetická bezpečnost samotného města, ale částečně i nejvytíženějšího letiště na světě Hartsfield-Jackson. Hlavním tématem byl přirozeně kybernetický útok z roku 2018 a práce na přijetí technických a organizačních opatření, která by měla zamezit jeho opakování.

České firmy z oblasti kybernetické bezpečnosti dokázaly, že ve svém oboru představují naprostou světovou špičku. Jedinečná technologická řešení a know-how českých firem mohou pomoci americkým partnerům, ať už ze soukromého nebo veřejného sektoru, v boji proti současným kybernetickým hrozbám.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Bohdan Malaniuk.

Doporučujeme