Prezentace českých zdravotnických firem v Mexiku

Virtuální setkání se uskutečnilo dne 12. května a umožnilo představit český zdravotnický průmysl v Mexiku a seznámit české firmy s aktuálními tendencemi a potřebami mexického trhu.

Akci připravilo Velvyslanectví ČR v Mexiku ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků online konferenci „Možnosti spolupráce mezi Českou republikou a Mexikem ve zdravotnictví“.

Mexické zdravotnictví je nadějným sektorem pro české exportéry. Aktuální vláda se po svém nástupu zaměřila na reformu zdravotnického systému a jeho financování. V roce 2019 byl přijat Národní zdravotní plán 2019–2024, který deklaruje cíl zvýšit dostupnost systému pro všechny a navýšit zdravotnický rozpočet. Dalšího boomu se zdravotnictví dočkalo v důsledku pandemie covid-19, která jasně ukázala eminentní potřeby zdravotnického systému. Mexický stát proto v roce 2020 navýšil rozpočet pro zdravotnictví o 4,35 %.

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků proto Velvyslanectví ČR v Mexiku reagovalo na poptávku českých firem zajímajících se o mexický trh a připravilo online konferenci „Možnosti spolupráce mezi Českou republikou a Mexikem ve zdravotnictví“.

Toto virtuální setkání umožnilo představit českou zdravotnickou výrobu v Mexiku a seznámit české firmy s aktuálními tendencemi a potřebami mexického trhu. Prezentace firem proběhla v rámci projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR na podporu ekonomické diplomacie, tzv. e-PROPED.

Po úvodním slově pana velvyslance Zdeňka Kubánka a ředitelky odboru mezinárodní spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR, p. Kateřiny Baťhové, se dostali ke slovu zástupci mexické státní správy. V první části setkání promluvil generální ředitel vojenského zdraví mexického Ministerstva obrany, dále zástupci mexického Ministerstva zdravotnictví, Národního zdravotního institutu pro blahobyt (INSABI) a Mexického institutu sociálního zabezpečení (IMSS). Mexický soukromý sektor byl zastoupen Národní komorou farmaceutického průmyslu (CANIFARMA), Mexickou asociací průmyslového odvětví pro farmaceutický výzkum (AMIIF) a Zdravotnickou asociací státu Baja California.

Ve druhé části virtuálního setkání představila Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků český zdravotnický sektor a dále se představilo sedm konkrétních výrobců zdravotnických prostředků.

Zástupcům mexického zdravotního sektoru představila firma Linet svá nemocniční lůžka, firma TSE své inkubátory pro novorozence, firma UJP Praha rentgenové a radioterapeutické přístroje, firma BMT přestavila svůj sortiment sterilizátorů pro zdravotnický a farmaceutický průmysl, společnost ELLA-CS stenty a společnosti Testline Clinical Diagnostic a Elisabeth Pharmacon své diagnostické zdravotnické a laboratorní testy.

Zastupitelský úřad v Mexiku zaznamenal na obou stranách pozitivní ohlas na uskutečněné setkání a nabídl jak firmám, tak zástupcům mexické vlády součinnost při dalších jednáních.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko). Autorka: Daniela Sedláková, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme