Prezentace firem obranného a bezpečnostního průmyslu v Rumunsku

Rumunsko se chystá investovat značné prostředky do komplexně pojaté obranné infrastruktury, svůj obranný rozpočet i vzhledem k situaci na Ukrajině navýší na 2,5 % hrubého domácího produktu.

V tomto rámci se ve dnech 18. až 20. května 2022 se uskutečnil v prostorách letiště Baneasa v Bukurešti nejvýznamnější veletrh v oblasti Military, Aerospace and Security (Black Sea Defence, Aerospace – BSDA 2022 Exhibition, Connference) na Balkáně. V rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie zde proběhla prezentace českých firem obranného, resp. leteckého průmyslu.

Ilustrační fotografie

Cílem projektu bylo pomoci při navázání spolupráce českých firem s rumunskými partnery, ať už s firemními, nebo se státními úřady. Čeští účastníci byli předem informováni o tendrech připravovaný v Rumunsku na nadcházející období tak, aby mohli svou prezentaci přizpůsobit konkrétním požadavkům.

BSDA se koná ve dvouleté periodě, z důvodu pandemie covidu-19 byl termín veletrhu změněn na květen letošního roku. Zastupitelský úřad Bukurešť ve spolupráci s kanceláři CzechTrade zajistili v areálu Romareo v rámci projektu český národní stánek o rozloze 43 m2, resp. vnější plochu o rozloze 100 m2. Zde se představila rumunským decision makerům řešení mj. společnosti Vrgineers, Inc. Honeywell, GLOMEX Military Supplies, VR Group, a.s.

Společnost Vrgineers, Inc. je lídrem v oblasti dodávek nové generace systémů pro výcvik pilotů ve virtuální a smíšené realitě (STE) pro profesionální a vojenské klienty.

Honeywell poskytuje specifická řešení pro různá průmyslová odvětví, včetně výrobků a služeb pro letectví a kosmonautiku. Jejich technologie pomáhají letadlům, budovám, výrobním závodům, dodavatelským řetězcům a pracovníkům být lépe propojeni. V rámci projektu byla firmě předjednána speciální prezentace pro ministerstvo obrany, resp. pro letectvo.

GLOMEX Military Supplies je jedním z renomovaných českých dodavatelů obranných technologií a vybavení pro vzdušné, pozemní síly, speciální jednotky a bezpečnostní sbory. Produkty v portfoliu společnosti GLOMEX Military Supplies zahrnují leteckou techniku, pozemní techniku, systémy nočního vidění, bojové identifikační systémy, výškovou pilotní výstroj, padákové systémy a speciální leteckou techniku.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

V roce 2020 se GLOMEX Military Supplies stal partnerem společnosti Auto Podlasie a podepsal smlouvu s Ministerstvem obrany ČR na dodávku nových víceúčelových osobních terénních vozidel, celkový plán je dodat 1500 vozidel. Společnosti GLOMEX Military Supplies a Auto Podlasie společně nabízejí více různých vojenských vozidel, od základních logistických vozidel až po speciálně upravená s balistickou ochranou.

Společnost VR Group využívá nové technologie k poskytování multioborového výcviku, který propojuje simulovaný a reálný svět v jednom společném prostředí. To umožňuje vyvíjet, integrovat a podporovat řešení pro rumunské zákazníky a poskytovat jim taktický/kolektivní výcvik pro jejich mise.

Dodávají komplexní výcvikové systémy a centra pro v oblastech letectva, armády a krizového řízení. Pokrývají všechny fáze jejich poskytování, od analýzy a návrhu požadavků přes dodávku a implementaci až po závěrečné testování a výcvikové kurzy.

Rumunská strana přikládá politickým i obchodním kontaktům s ČR v rámci bezpečnostních aktivit značný význam, důkazem je reprezentativní účast rumunských vládních představitelů i obchodních zástupců na českých stáncích. Expozice na základě dohody se zastupitelským úřadem navštívili nejvyšší reprezentanti ministerstva obrany, zástupci armády, velitelství policie a jejích složek, služby ochrany státní hranice, apod.

Zastupitelský úřad zprostředkoval českým firmám setkání také s rumunskými partnery z civilního leteckého úřadu resp. z rumunské správy letových provozních služeb, kterým firmy představily své produkty, např. letecké simulátory, o které je v Rumunsku velký zájem.

Mimo tuto oficiální skupinu podporoval zastupitelský úřad firmy jako např. Zetor nebo TATRA DEFENCE VEHICLE. Ohlas mělo řešení pasivních radarů firmy ERA a.s.

Své expozice, resp. firemní kapacity, know-how apod. představili čeští účastníci také dalším oficiálním hostům, např. za českou stranu výkonnému řediteli European Defence Agency panu Jiřímu Šedivému.

Konkrétní prezentace se u rumunských partnerů setkaly s příznivým ohlasem, přičemž některá nabídnutá řešení mají v rámci B2B, resp. B2G reálnou šanci vyústit v konkrétní spolupráci. S některými českými subjekty byla také dohodnuta individuální služba. Široce pojatý obranný sektor je zařazen do mapy strategických sektorových příležitostí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl | Obranný průmysl

Doporučujeme