Prezentace projektu Agendy 2030 na Papui Nové Guineji

Ačkoli se Papua Nová Guinea nachází z pohledu Evropana na periferii, představuje zároveň i bránu do Pacifiku, tedy do oblasti, kterou vnímá jako prioritní mnoho zemí, včetně České republiky.

Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpuru zrealizovalo oceňovaný projekt Agendy 2030, když ve dnech 24.–29. července 2023 zajistilo program pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze, zaměřený na přenos zkušeností v oblasti udržitelného zemědělství, a to na Papui Nové Guineji.

Ilustrační fotografie

Projekt byl realizován ve spolupráci s prof. Ing. Davidem Herákem, Ph.D., proděkanem pro mezinárodní vztahy Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Papua Nová Guinea se tak díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí České republiky stala další zemí Indopacifiku, kde byly představeny české zkušenosti z oblasti udržitelného rozvoje, zejména chytrého zemědělství, precizního zemědělství a dalších moderních metod, které vedou k udržitelnému rozvoji.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

O zájmu rozvíjet vztahy s tímto státem svědčí i vysoce postavené návštěvy, které ve stejné době uskutečnily (francouzský prezident Emanuel Macron, ale také americký ministr obrany Lloyd Austin).

Projekt navázal na úspěšnou misi do Malajsie, kde byly výstupy výzkumu v oblasti udržitelného zemědělství prezentovány v roce 2022, a která vyústila v užší spolupráci mezi univerzitami obou zemí i studentské pobyty v Česku. Projekt je totiž plně v souladu s cíli udržitelného rozvoje SDG 3 (zdraví a kvalitní život), SDG 6 (pitná voda, kanalizace), SDG 7 (dostupné a čisté energie), SDG 9 (průmysl, inovace a infrastruktura), SDG 11 (udržitelná města a obce), SDG 12 (odpovědná výroba a spotřeba), SDG 13 (klimatická opatření) a nade všechny pak SDG 15 (život na souši). Udržitelné zemědělství, zejména pak to v souvislosti s produkcí palmy olejné, sága, ale i dalších plodin tropického zemědělství na Papui Nové Guineji má jednoduše příznivý dopad napříč mnoha cíli udržitelného rozvoje.

Program projektu byl zaměřen na setkání s představiteli univerzit a akademické sféry v podobě další výzkumné infrastruktury, dále se studenty, se zástupci státní správy, mezinárodních organizací, včetně delegace EU v Port Moresby či FAO. České udržitelné zemědělství a využití technologií vyvinutých Českou zemědělskou univerzitou bylo představeno takovým partnerům, jako Pacifické adventistické univerzitě, Univerzitě Papua Nová Guinea, Organizaci pro výživu a zemědělství Organizace spojených národů (pobočka v Port Moresby), Delegaci Evropské unie v Port Moresby, Národnímu výzkumnému ústavu zemědělskému, Ministerstvu vyššího školství, výzkumu, vědy a technologií Papuy Nová Guiney a dalším.

Ilustrační fotografie

České zemědělská univerzita v Praze, pracoviště s bohatými zkušenostmi z regionu jihovýchodní Asie i expertízou v dané oblasti ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Kuala Lumpuru, zajistila několikadenní program, během kterého byly papuánským partnerům představeny oblasti, ve kterých česká strana spatřuje potenciál pro spolupráci. Ať již se jedná o projekty digitálních dvojčat, konstrukci a design dronů použitelných zejména v precizním zemědělství či studentská mobilita. Ta právě vede k dalšímu rozvoji spolupráce na akademické půdě a Česká zemědělská univerzita v Praze je v tomto ohledu velmi aktivní. Návštěva v Port Moresby potvrdila nicméně zájem o internacionalizaci i ze strany místních partnerů. Proběhne další follow-up a rozvoj v oblasti školství a vzdělávání.

Celého programu se účastnil obchodní rada velvyslanectví, zabývající se agendou zelené a vědecké diplomacie, Milan Dostál. Projekt „Přenos zkušeností v oblasti udržitelného zemědělství“ byl financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci aktivit na podporu implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kuala Lumpuru (Malajsie). Autor: Milan Dostál, obchodní rada.

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme