Prezentace rozvojového projektu v Srbsku na českém velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Hospodářskou komorou Srbska uspořádalo v úterý 15. října 2019 v reprezentačních prostorách prezentaci rozvojového projektu „Improvement of expertise in tribo-analysis of oil and lubricants in Serbia / Lube Serbia“.V úvodu prezentace vystoupil český velvyslanec Tomáš Kuchta, který účastníky seznámil s aktuálními aktivitami české zahraniční rozvojové spolupráce ve světě i v Srbsku. Prezentovaný projekt „Lube Serbia“ byl realizovaný v rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „Aid for Trade“ pro rok 2019.

Velvyslanec rovněž připomněl dosavadní spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické, která již má v Srbsku 4letou tradici, z toho 2x prostřednictvím EBRD CEI a 2x z českého rozvojového programu Aid for Trade. Český titulář ve svém vystoupení rovněž podtrhnul význam projektů, které jsou spojeny s přípravou pro vstup do EU v dílčích oblastech (např. uhlovodíková motorová paliva a maziva).

V samotném průběhu akce vystoupili čeští experti z Vysoké školy chemicko-technologické a ze společnosti Trifoservis, kteří účastníkům blíže popsali průběh realizace rozvojového projektu, hlavní cíle a výsledky. Připomenuto bylo rovněž, že letošní projekt byl spojený nejenom s transferem know-how, ale i se zpracováním marketingové studie pro oblast maziv v obou zemích a se školením vybraných srbských expertů s mezinárodní certifikací „Tribodiagnostik“.

Akce se setkala s mimořádným zájmem ze strany srbských partnerů, mezi nimiž byli zástupci ministerstev, vědeckých pracovišť, vysokých škol, úřadů veřejné správy, soukromých firem a Hospodářské komory Srbska. Jednalo se o zcela unikátní akci v oblasti rozvojové spolupráce, která může významně posílit budoucí rozvoj srbského hospodářství v oblasti paliv a maziv a přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti místních společností na evropském trhu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko).

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme