Prezident SP ČR: Chci být hlasem všech firem

Svaz průmyslu a dopravy ČR jako prezident nově vede Jan Rafaj. Na květnové valné hromadě byl zvolen 60 procenty hlasů. Velké otřesy ve své funkci nechystá.

„Nepřicházím s žádným mesiášským receptem. Chci porozumět potřebám firem a ty chci dál prosazovat,“ říká rozhovoru pro Spektrum.

Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR | SP ČR

Máte za sebou první týdny ve funkci prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jak náročné zatím byly?

Velmi. Museli jsme stabilizovat některé věci kolem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Připravovali jsme se na první povolební představenstvo, které mělo navíc tři nezvolené pozice, na něž byla řada zájemců. Řešíme také situaci ohledně Svazu dopravy, kterému se nepodařilo navrhnout do představenstva kandidáta, který by oslovil delegáty valné hromady. A vedle toho řešíme na národní úrovni vládní konsolidační balíček. Sešlo se toho tedy poměrně hodně.

Stihl jste si už nastavit režim, jak často budete k zastižení v sídle Svazu průmyslu?

Tohle bylo ze všeho rozhodování nejtěžší. Mám to nastavené tak, že chci být v Praze na všech důležitých jednáních. Nemusím být na každém zdvořilostním setkání u kávy nebo večerního koktejlu, ale u těch klíčových jednání být chci.

Odpovídá to zhruba tomu, co jsem říkal před volbami. Tedy že dva dny v týdnu budu v Praze, což se naplňuje. Celá řada věcí se navíc dá řešit i online, takže to tak nějak kombinuji.

Jsem rád, že jsem stále v Moravskoslezském kraji, protože tam průmysl je, mám blízko k firmám. Myslím si, že je velmi dobře, když prezident není jen figura, ale je to člověk z byznysu, který byznys každý den vidí. Pro mě je to největší přidaná hodnota.

Chystáte v roli prezidenta Svazu nějaké zásadní změny?

Pro mě je důležité, abychom vytvořili nový expertní tým pro dekarbonizaci. Máme tady několik odvětví, která mají přechod na nízkouhlíkovou výrobu o dost složitější. Je to ocelářství, vápenictví, cementářství, chemie, sklářství, keramika, papírenství a možná ještě některé další obory, které tu transformační cestu mají o dost těžší, protože jejich výroba je energeticky náročná.

Ilustrační fotografie

Mají pro transformaci své specifické potřeby. Jednak pro technologie, které musí změnit. S tím souvisí i změny různých povolovacích procesů, ale i vnitřní nastavení Evropské unie, zejména ochrana vnitřních hranic proti některým nerovným podmínkám, které by mohly vzniknout. A tomu všemu by se měl nový tým věnovat. takže to je jedna konkrétní věc, kterou řešíme. Věřím, že posílíme i další expertní týmy, které máme. Například nedávno utvořený expertní tým pro udržitelnost by měl nabrat ještě více síly a energie.

Ještě před nástupem do funkce jste si určil pět oblastí, na které se chcete zaměřit. Jsou to finální český produkt, Green Deal, digitalizace, trh práce a infrastruktura. Pojďme některé z nich trošku více rozebrat. Co konkrétně znamená, že se chcete zaměřit na finální český produkt?

Už pět let Svaz průmyslu hlásá, že chceme posunout Česko z levné ekonomiky do ekonomiky s přidanou hodnotou. Musíme proto naslouchat každému podnikateli, který má zajímavý nápad nebo přichází s něčím inovativním. Musíme chápat, jaké má ve svém podnikání překážky. Ať už byrokratické nebo daňové, případně že potřebuje pomoc finanční nebo exportní. Měli bychom hledat cesty a nástroje, jak tomu pomoci.

Jan Rafaj

Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a následně získal titul MBA na Prague International Business School. Po studiu nastoupil dospolečnosti Válcovny plechu a.s. jako vedoucí právního oddělení, později přešel na pozici ředitele HR, kde byl zodpovědný za 1000 zaměstnanců.

Po čtyřech letech změnil své působiště a 11 let pracoval pro ArcelorMittal Ostrava na pozici ředitele pro HR a PA, ředitele energetiky a byl rovněž místopředsedou představenstva. V současné době je již pátým rokem generálním ředitelem společnosti Heimstaden s.r.o.,největšího poskytovatele nájemního bydlení v České republice. Dvanáct let zastupoval firmy jako viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a od května 2023 je jeho prezidentem.

Zároveň si musíme přiznat, že Svaz průmyslu dneska není úplně vhodná platforma například pro startup. Musíme proto vybudovat v rámci Svazu takovou infrastrukturu, abychom i se startupy měli úzkou komunikaci a uměli je propojovat s velkými firmami, které mohou být odběrateli jejich produktů. Obě strany by se od sebe vzájemně mohly něco učit. Velké firmy například flexibilitě uvažování, startupy zase třeba standardizovanému řízení.

Jakých pozic se chcete držet v rámci vaší priority Green Dealu?

Ani minutu nechci ztrácet nad tím, jestli Green Deal má nebo nemá smysl. Tuto debatu jsme projeli už mnohem dřív a pořád na ní zbytečně trávíme hodně času. Co potřebujeme udělat u každého odvětví, je vydefinovat si vše, co je potřeba zajistit pro to, aby tady firmy i za 15 nebo 20 let mohly fungovat. Musíme vědět, jaké všechny technologie musí změnit.

Zároveň potřebujeme, aby nám při té příležitosti řekly, co je technologicky nedosažitelné, co dosažitelné je, ale potřebují k tomu například změnu regulace nebo nějaký dotační příspěvek, protože to v tuto chvíli nemá ekonomickou návratnost. To je základ, abychom věděli, jakou cestou vlastně máme jít.

Jakou máte jako prezident Svazu vizi? Váš předchůdce Jaroslav Hanák s oblibou říkal, že by Česko rád viděl mezi top 20 ekonomikami světa. Kde byste český průmysl rád viděl vy?

Nepochybuji o tom, že Česká republika a český průmysl budou mezi top ekonomikami světa. Závisí to ale na tom, jestli tady budou politici odhodlaní dělat reformní kroky. Ve školství, v ekonomice a dalších oblastech. Máme na to.

Já chci vidět Česko mezi úspěšnými zeměmi a orientované na západ bez jakýchkoliv pochybností, že tam patříme. Abychom byli země, o níž podnikatelé říkají, že tu podnikání má smysl a že jsou tu přátelské podmínky pro podnikání. Pak úspěch do určité míry přijde sám.

Například Spojené státy mají celou řadu problémů, ale z hlediska podnikání jsou pro firmy přívětivé. Z toho bychom si měli vzít příklad. Nehledě na to, že jsme v srdci Evropy, kde máme obrovský trh, který můžeme využít.

Kompletní rozhovor s Janem Rafajem najdete na webu SP ČR.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (2Q/2023). Autor: Václav Rokyta

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Průmysl

Doporučujeme