Při Karlově univerzitě vzniká společnost na vývoj nanotkanin pro využití v medicíně

Univerzita Karlova a Akademie věd ČR spojily své síly prostřednictvím společností Charles University Innovations Prague a i&i Prague a zakládají akademický technologický spin-off LAM-X. Ten se zaměří na vývoj nanomateriálů, které mohou být využity například pro výrobu obvazů budoucnosti. Cílem společnosti je přenos výsledků výzkumu do praxe, výše investice do projektu je plánována na 12 milionů korun.

Název LAM-X (Light Activated Materials) poodkrývá cíl nové společnosti. Je jím vývoj světlem aktivovaných antimikrobiálních materiálů na bázi nanovláken a nanočástic, které se vyznačují schopností aktivní obrany proti široké škále patogenů. „Založením LAM-X chceme dynamizovat a maximálně podpořit tým docenta Mosingera, který přichází s materiálem schopným způsobit revoluci v ošetřování a hojení ran,“ říká ředitel Charles University Innovations Prague (CUIP) Otomar Sláma.

Využití v lékařství

CUIP společně s i&i Prague, biotechnologickým inkubátorem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, připravuje vznik LAM-X od roku 2018. Spin-off umožní efektivnější využití technologie, která se tak stane dostupnější budoucím průmyslovým partnerům, výrobcům a distributorům. „Tento projekt mě osobně zaujal již před několika lety, kdy jsem měl možnost kvalitu projektu porovnat se startupy podobného zaměření, které vznikají například v Kalifornii. Mezi ostatními naprosto vyčníval svou nápaditostí i dosaženými výsledky. Nebyl jsem ale sám, protože evidujeme již některé potenciální zájemce ze strany výrobců lékařských prostředků,“ shrnuje Jaromír Zahrádka, jednatel i&i Prague.

Zakládající partneři CUIP a i&i Prague se podílejí na pilotním financování projektu. Tyto zdroje budou rozšiřovány o výzkumné granty a další finance od investorů a strategických partnerů.

Technologie přesahující medicínu

Podle vedoucího výzkumného týmu LAM-X Jiřího Mosingera je hlavní výhodou této technologie, že „specifické vlastnosti těchto fotoaktivních materiálů umožňují vysoce efektivní eliminaci široké škály patogenů, jako jsou bakterie a viry.“ Její potenciální využití pak vidí v oblastech lidské medicíny a sterilizace.

Účinnost LAM-X technologie byla potvrzena v klinické studii zaměřené na léčbu bércových vředů. Proto je také prioritním produktem ve vývoji nanomembrána sloužící jako ochrana před sekundárními infekcemi otevřených ran. Singletový kyslík produkovaný membránou po aktivaci viditelným světlem je natolik efektivní, že zde nehrozí vznik antimikrobiální obrany. Společnost LAM-X tak reaguje na celosvětovou hrozbu stále rostoucí rezistence k antibiotikům.

„Nová technologie může být využita nejen v medicínském sektoru, ale také pro výrobu obalových materiálů a filtračních systémů,“ říká předseda představenstva nové společnosti Roman Chaloupka.

Podpora komercializace výzkumů

 LAM-X je druhou spin-off společností CUIP. Za necelé dva roky své existence navázalo inovační centrum spolupráci s více než 20 subjekty z ČR i zahraničí, prodalo patenty i přes oceán a uzavřelo licenční smlouvy pro více než 10 technologií.

„Jedná se o další milník v naplňování třetí role univerzity. Jsem velmi potěšen, že technologie nového univerzitního spin-offu pochází právě z naší fakulty,“ uvedl Jiří Zima, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Část zisků z fungování této společnosti připadne taktéž Přírodovědecké fakultě UK, která je reinvestuje zpět do vědy a výzkumu.

(red)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme