Přidání kapacity pro Srbsko a Mongolsko v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec

V návaznosti na částečné obnovení fungování vládních programů k 11. květnu 2020 došlo k přidání kapacity pro Srbsko a Mongolsko do systému přidělování kódu v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec

V souvislosti s částečným obnovením fungování vládních programů ekonomické migrace k 11. květnu 2020 došlo k nahození kapacity pro Srbsko a Mongolsko do systému pro přidělování jedinečných kódů MPO v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Kapacita byla přidána ve standardní výši pro tyto země a na 2 měsíce dopředu (květen a červen), tj. 417 míst pro Srbsko a 167 pro Mongolsko.

Spuštění programů se týká pouze těch zemí, kde situace umožňuje náběr žádostí na ZÚ (viz seznam na webu MZV) a pouze vybraných profesí ve zdravotnictví a sociálních službách.

Program kvalifikovaný zaměstnanec je v návaznosti na výše uvedené aktuálně možné využít pouze pro zaměstnávání pracovníků ze Srbska a z Mongolska, kteří mají zájem obsadit následující pozice podle klasifikace zaměstnání CZ ISCO:

  • 5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče,
  • 5322 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče,
  • 5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení
  • 83223 Řidiči zdravotnické dopravní služby

Pokud žádost o zařazení do programu bude obsahovat jiné místo pro podání žádosti o pobytové oprávnění nebo jinou profesi než je uvedeno výše, nebude možné žádost akceptovat a žadatel nebude do programu zařazen.

• Teritorium: Česká republika | Mongolsko | Srbsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme