Přihlaste se do soutěže Začínáme v Kraji Vysočina

Příležitost se otevírá inovativním podnikatelským záměrům i studentům.Podnikatelé se zajímavými nápady se mohou hlásit do soutěže agentury CzechInvest Začínáme v Kraji Vysočina. Místní regionální kancelář hledá inovativní podnikatelské projekty z oblasti výroby i služeb. Zájemci z řad studentů i podnikatelů se mohou hlásit do 13. listopadu 2019.

Do soutěže se mohou hlásit všechny projekty, které cílí na území Kraje Vysočina, přičemž by neměly být starší než sedmi let. Hlásit se však mohou i doposud nerealizované záměry. Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří kategorií (technický, netechnický a studentský projekt). Své projekty pak odprezentují před odbornou porotou.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 27. listopadu 2019 v rámci konference Trendy a Technologie 2019 na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Výherci každé kategorie získají 33 tisíc korun, mentoring s odborníky či věcné sponzorské dary.

Více informací naleznete na webových stránkách agentury CzechInvest.

Doporučujeme