Přijetí velvyslankyně Marockého království

Dne 15. listopadu 2019 ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přijal mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Marockého království v České republice J.E. paní Hanane Saadi. Obě země spojuje dlouhodobé pouto vzájemně výhodné spolupráce. Na schůzce byly projednány vedle bilaterální obchodní spolupráce možnosti pracovních návštěv včetně podnikatelských misí.Oba aktéři schůzky se shodli na skutečnosti, že: „hospodářské vztahy mezi Českou republiku a Marockým královstvím jsou v současné době vynikající, a to ve všech aspektech. Obě ekonomiky jsou si blízké nejenom při pohledu na makroekonomické indikátory, ale i důrazem na vzdělávací systém a na automobilový sektor v rámci jejich hospodářství. Vývoz osobních automobilů je přední položkou vzájemné obchodní výměny i zahraničního obchodu s Evropskou unií.“

Dále zaznělo téma Rámcové dohody o ekonomické spolupráci podepsané před rokem v Rabatu i další možnosti rozvoje spolupráce. Rok 2019 je rokem 60. výročí navázání diplomatických vztahů. Maroko patří k našim nejzajímavějším a nejstabilnějším obchodním partnerům v rámci zemí MENA (Střední východ a severní Afrika) a celé Afriky. V roce 2018 došlo k čtvrtinovému nárůstu česko-marockého obratu obchodní výměny (rekordních 620 mil. USD) i českého vývozu do Maroka (400 mil. USD), letos tyto hodnoty budou překonány.

Z četných příležitostí pro české firmy lze zmínit energetiku včetně obnovitelných zdrojů, zdravotnické technologie, zemědělství a potravinářství, komunikační a dopravní technologie, automobilový průmysl, letectví, geologii aj. Maroko má rovněž zájem o zkušenosti z oblasti digitální ekonomiky.

Foto: MPO ČR

• Teritorium: Evropa | Maroko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme