Přijetí zástupců Zambijské rozvojové agentury

Dne 30. září 2019 proběhlo v Petschkově paláci setkání zástupců odboru řízení exportní strategie a služeb a oddělení Afriky, Asie a Austrálie se zástupci Agentury na podporu investic a obchodu Zambie. Hlavním bodem jednání byl projekt Aid for Trade „Studijní cesta do ČR pro představitele Agentury na podporu investic a obchodu Zambie (ZDA)“, jehož je Ministerstvo průmyslu a obchodu gestorem.Cílem této studijní cesty bylo získat více informací využitelných v Zambii pro posílení znalostí a kapacit ZDA v zájmu následné podpory investic, rozvoje zambijského soukromého sektoru a udržitelného exportu vč. jeho diverzifikace. Jednání se za odbor řízení exportní strategie a služeb účastnil ředitel odboru Rudolf Klepáček a referent Vilém Pardubský. Za oddělení Afriky, Asie a Austrálie byl přítomen vedoucí oddělení Petr Kulovaný a referent oddělení Václav Hankovec.

Asociaci malých a středních podniků a živnostníků reprezentovala projektová manažerka Kristýna Strnadová. Obě strany vyjádřily podporu posílení česko-zambijským obchodním vztahům, především pak v oblasti investic a podnikání. V této souvislosti byly zmíněny i kulturní styky a oblast turismu, které by se mohly do budoucna stát důležitým bodem spolupráce v česko-zambijských vztazích.

MPO jakožto gestor projektu Aid for Trade bude do budoucna nadále podporovat akce tohoto typu, které by měly umožnit propojení bilaterálních business projektů se státními programy.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme