Příklady technologických, výzkumných a obchodních inovativních nabídek a poptávek

Přinášíme Vám příklady inovativních nabídek a poptávek v původním znění zprostředkovávaných EEN českým podnikatelům. Enterprise Europe Network (EEN) působí ve více jak 60 zemích světa a v ČR je zastoupena konsorciem šesti partnerů koordinovaném Technologickým centrem AV ČR.

Níže uvedený fragment nabídek a poptávek pochází z mezinárodní databáze sítě Enterprise Europe Network (EEN), na kterou je napojeno více než 600 partnerů sítě. Tito partneři zprostředkovávají nabídky a poptávky z různých oborů zejména malým a středním podnikům v rámci svého regionu. 

Máte ve firmě na starosti technologický rozvoj nebo obchodní aktivity a měli byste zájem o nové partnery v zahraničí?  Pak je databáze určena právě Vám. Mezinárodní databázi si můžete procházet sami a pokud najdete nabídku nebo poptávku, která Vás zajímá, a nebo máte zájem zadat vlastní nabídku resp. poptávku, kontaktujte nás: Barbora Vacátková, info.een@tc.cz. Naše služby jsou bez poplatku. Vstup do databáze EEN (volný vstup, bez registrace):

Vstup do vyhledávacího okna databáze EEN

Výběr poptávek – červen 2020

Poptávka: Výroba netkaných textilií

Švédská společnost zabývající se pěstováním sazenic jehličnanů a výrobou vybavení pro lesní školky poptává pro spolupráci českého výrobce netkaných textilií.

V případě dotazů či zájmu o spolupráci neváhejte do 7. 8. 2020 kontaktovat: Mgr. Oto Hrdlička, tel: 532 194 918, e-mail: hrdlicka@rhkbrno.cz

Nabídka: Německá firma nabízí softwarové řešení pro komunikaci se spotřebiteli (B2C) nebo s obchodními partnery (B2B) v rámci „open innovation“

Německá firma vyvinula softwarové řešení, které umožňuje společnostem komunikovat se spotřebiteli (B2C) nebo s externími experty a obchodními partnery (B2B) v rámci „open innovation“ a spoluvytvářejících procesů.  

Softwarové řešení nabízí interakci se zainteresovanými spotřebiteli (B2C), správu komunitní platformy crowdsourcingu pro rozvíjení nápadů a inovací s využitím tvůrčí komunity. Platforma může být také použita pro otevřené inovační a spoluvytvářející procesy s komunitou B2B specifických externích odborníků, zákazníků a obchodních partnerů.

Firma hledá partnery v Evropě, zejména se zaměřením na Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Nizozemsko a Českou republiku. Partnery mohou být:

 • inovační agentury
 • poradci v oblasti řízení inovací
 • agentury nabízející podporu pro vývoj produktu nebo obchodního modelu
 • společnosti / instituce podporující „open innovation“ procesy
 • instituce pro výzkum trhu
 • vývojáři softwaru souvisejícího s řízením inovací, inovačními procesy

Více informací naleznete (anglicky) v odkazu. V případě zájmu či dotazů nás prosím kontaktujte na: info.een@tc.cz

Nabídka: Nový odstraňovač plevele pro zahradu

Zahradníci často považují za velmi frustrující, když nemohou odstranit nové pampelišky nebo plevel na trávníku, aniž by v trávníku vytvořili velkou díru.

Britský vynálezce se rozhodl testovat návrhy na odstranění plevelů z trávníků a záhonů bez poškození trávníku nebo okolních rostlin.

Jednoduchost nástroje spočívá v tom, že plevele jsou snadno odstraněny s kořeny jednoduchým otočením ruky. Vynález může být používán jako ruční nástroj, možná je i varianta s rukojetí, která umožňuje snadné odstranění plevele bez ohýbání nebo klečení.

Prototyp po rozsáhlém použití prokázal, že po odstranění nežádoucích rostlin není možné zjistit, odkud byl plevel odstraněn. V záhonech je plevel odstraňován efektivně, aniž by byly narušeny či poškozeny sousední rostliny.

Vynálezce prodiskutoval výrobu nástroje s evropskými zemědělskými společnostmi. Nástroj byl hodnocen kladně několika obchodníky ve Velké Británii. V ideálním případě by měl mít výrobce trasy k uvedení na trh na svém vlastním území. Výrobní smlouva bude doprovázena udělením licence.

Více informací anglicky v odkazu zde. V případě zájmu nás kontaktujte na: info.een@tc.cz

Poptávka: Portugalský výzkumný ústav hledá partnery pro spolupráci při vývoji vysoce odolných biologicky založených antikorozních nátěrů

Portugalský institut je činný v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti systémů výroby energie, energetické účinnosti, energetické analýzy, rizik a životního prostředí a materiálů pro energii.  Současně se institut věnuje trvanlivosti materiálů a hodnocení protikorozní ochrany. Jsou schopni hodnotit účinnost antikorozních nátěrů za příslušných okolních a atmosférických parametrů. Nátěry zabraňující nebo zpomalující korozi kovových struktur jsou důležitým segmentem trhu s nátěrovými hmotami, přičemž jejich aplikace zahrnuje širokou škálu průmyslových odvětví koncových uživatelů, jako je stavebnictví, doprava, energie a další.

Antikorozní nátěry musí mít stále více funkčních vlastností, například ty specifické optické. V dnešní době antikorozní povlaky dosáhly vysokých standardů i vysoké odolnosti, a to dokonce v prostředích s extrémní atmosférickou korozivitou. Tyto nátěry jsou však vázány na neobnovitelné zdroje s vysokou uhlíkovou stopou, jsou založeny na používání nebezpečných látek s dopadem na životní prostředí a lidské zdraví, přičemž jejich likvidace je vážným nevyřešeným environmentálním problémem. Akademická sféra, společnosti a finanční subjekty si jsou dobře vědomy naléhavosti přechodu na nový status udržitelných a bezpečnějších nátěrů.

Objevují se nátěry založené na přírodních obnovitelných zdrojích. Avšak k vývoji antikorozních biologických povlaků s podobnými vlastnostmi jako mají ty současné za využití stejných nákladů, ze zdrojů, které nekonkurují potravinovému řetězci, mají nízkou uhlíkovou stopu a jsou recyklovatelné, stále ještě čeká dlouhá cesta.

Důležitou součástí procesu vývoje nátěrů je testování účinnosti různých roztoků připravených v laboratorním měřítku ve srovnání s referenčním nátěrem pro screening a výběr těch nejslibnějších. Také výkonnost vyvinutých konečných produktů musí být hodnocena na základě referenčních nátěrů pomocí sady dobře definovaných zkoušek stanovených v mezinárodních normách. Za tímto účelem jsou testy zrychleného stárnutí cenným prostředkem k získání výsledků v relativně krátkém časovém období. Protože v akcelerovaných testech nelze reprodukovat všechny stresové faktory a proměnné povětrnostní podmínky, je expozice v exteriéru (i když trvá déle) nejspolehlivějším způsobem předpovídání chování nátěrů venku, což je nezbytné v úplném schématu zkoušek nového nátěru.
Institut výzkumu a vývoje by rád spolupracoval s firmami, výzkumnými středisky a univerzitami s odbornými znalostmi v syntéze pojiv z biologických zdrojů a formulací antikorozních nátěrů, které mají prostředky k přípravě testovaných nátěrů zaměřených na vývoj udržitelných biologických nátěrů pomocí H2020 nebo jiných programů financování. Výzkumný a vývojový ústav má zařízení k provádění zrychlených testů stárnutí pro rychlé vyhodnocení citlivosti nátěrů na stresové faktory, jako je teplota, vlhkost, sluneční záření a kontaminanty (solný sprej, oxid siřičitý, oxidy dusíku). Ústav má prostředky k vyhodnocení účinků testů stárnutí pomocí mechanické, fyzikální a chemické charakterizace povlaků, čímž přispívá k identifikaci příčin selhání a stanoví cestu pro nezbytné zlepšení.

Více informací naleznete anglicky v odkazu. V případě zájmu nás kontaktujte na info.een@tc.cz

Výběr poptávek – duben 2020

Poptávka: Ukrajinský výrobce spotřebního materiálu pro 3D tisk hledá distribuční partnery

Mladá společnost z východní Ukrajiny nabízí termoplasty s vyšší tepelnou kapacitou a nižší tepelnou vodivostí ve srovnání s jinými polyesterovými plasty. Tento materiál lze použít k výrobě prototypů a modelů a získává na světě popularitu díky úsporám energie. Rovněž nevyžaduje použití ventilačních zařízení z důvodu nedostatečného uvolňování škodlivých par při tisku vašich výrobků. Produkt získává zajímavou vizuální kvalitu při výrobě domácích výrobků (třpytky). Materiál je biologicky rozložitelný a vhodný pro tisk velkých předmětů (více než půl metru pracovní plochy). Modely při teplotách nad 60 °C ztrácejí své mechanické vlastnosti. Plast je nenáročným materiálem pro použití při výrobě aditiv a při výrobě prototypů.

ZÁRUKA A KVALITA:
1. kvalita evropského vlákna;
2. výroba spotřebního materiálu na zařízení navrženém speciálně pro výrobu vláken pro 3D tisk;
3. kontrola vstupních surovin, kontrola závitu díky bezkontaktnímu měřiči;
4. Každá šarže vlákna je testována na kvalitu 3D tisku;
5. nepřítomnost cizích prvků (prachové částice, nečistoty);
6. Absence vnitřních pórů;
7. Stabilní průměr s minimální odchylkou ± 0,05 mm.

Společnost má zájem o dlouhodobou spolupráci v rámci distribučních smluv s novými partnery – distributory aditivních technologií a spotřebního materiálu pro 3D tisk – kteří budou prodávat výrobky výrobce.
Požadovaný výsledek mezinárodního partnerství: rozšíření prodejní sítě do EU.

Nabídka: COVID-19 – Nanomateriály pro vývoj vakcín a diagnostické nástroje

Španělská firma se zaměřením na vývoj technologií přenášení bioaktivních látek, jejíž zkušenosti a know-how z ní činí odbornou společnost v různých systémech pro nosiče léčiv, jako jsou liposomy nebo nanočástice PLGA (poly-mléčná-ko-glykolová kyselina) nabízí své zkušenosti s nanomateriály. Navíc mají bohaté zkušenosti v oblasti povrchové modifikace nanočástic s různými biomolekulami, kromě biokonjugace proteinů a DNA s různým označením. Po procesu povrchové modifikace nebo biokonjugace je produkt čištěn, aby došlo k získání vysoce kvalitního a očištěného povrchově modifikovaného konečného produktu.
Španělská společnost by ráda dosáhla obchodních dohod s technickou pomocí se společnostmi a výzkumnými organizacemi ve zdravotnictví, aby mohly své nanomateriály aplikovat na léčebné a diagnostické nástroje.

Více informací naleznete (anglicky) v odkazu. V případě zájmu či dotazů nás prosím kontaktujte na: info.een@tc.cz

Výběr poptávek – únor 2020

Nabídka: Německý start-up hledá obchodní partnery a distributory pro svůj praktický doplněk ke kolu

Německý start-up vyvinul vysoce odolný a univerzální silikonový pásek ve tvaru kola, který zákazníkovi umožňuje rychle a bezpečně připojit na kolo téměř jakýkoli předmět. 

Design popruhů je nově vyvinut a je mezinárodně chráněn. V současné době se prodává zákazníkům v Německu přes internetový obchod a prostřednictvím několika místních distribučních partnerů. Také je nabízen firemním zákazníkům jako praktický marketingový nástroj. Firma hledá obchodní partnery a distributory.

Více informací k této nabídce naleznete zde. V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte na: info.een@tc.cz

Poptávka: Španělský start-up hledá partnery pro vývoj disruptivní vytlačovací technologie pro strukturální termosetové polyuretanové stavební plasty

Chemicko-technologický start-up z Barcelony, s rozsáhlým know-how v polyuretanových materiálech (formulace, zpracování a inovace produktů), se účastní mezinárodního inkubačního programu, v rámci něhož chce zapojit také další evropské spolupracovníky. Během první fáze projektu vyvíjejí prototyp svých prvních produktů: rámy/profily pro energeticky úsporná okna. 

Další fází projektu je vytvoření primární technologie a později automatizace a digitalizace výrobní linky, vybudování prvního pilotního závodu, který bude vyrábět různé plastové konstrukce, jako jsou profily, rámy, trubky, plechy a další materiály. Navržená technologie má velký potenciál stát se významným milníkem ve výrobě plastů a revolucí v oblasti stavebních plastových výrobcích.

Dlouhodobým cílem je licencování nové technologie, partnerství se spolupracovníky a dosažení průmyslových a obchodních dohod nebo dodávka jejich strojů velkým výrobcům plastů.

Katalánská společnost má znalosti, ale nemá dostatek lidských a průmyslových zdrojů k realizaci celého výrobního procesu, proto hledá partnery, jako jsou chemické společnosti, strojírenské společnosti, konstruktéři strojů a technologií, kteří by podepsali outsourcingové služby nebo subdodavatelské dohody.

Více informací anglicky zde. V případě zájmu o tuto poptávku nás neváhejte kontaktovat na: info.een@tc.cz

Poptávka: Španělská společnost hledá výrobce senzorů Narrowband – IoT (úzkopásmová síť určená pro přenos dat)

Španělský start-up vyvinul technologii internetu věcí (IoT) založenou na Narrowband-IoT a cloudu, která zlepšuje odečty měření vody v domácnostech.

Za účelem zahájení prodeje na španělském trhu společnost hledá výrobce následujících senzorů:

NB-IoT Elektronická radiová vodoměrná kapsle pro domácnost s následujícími požadavky:

 • Mechanicky se přizpůsobuje vodoměrům, které umožňují magnetické nebo induktivní odečty pro měření spotřeby vody, a předává tyto informace pomocí rádia pomocí protokolu NB-IoT nebo LTE-M (Long Term Evolution (4G), kategorie M1).
 • Funguje s bateriemi, které musí umožňovat provoz po dobu minimálně 10 let s denním vysíláním. Umožňuje vizuální čtení analogového počítače, na kterém je nainstalován.
 • Kromě měření musí být schopen spustit alarm v případě demontáže zařízení, velmi nízké úrovně baterie, zpětného toku, detekce úniku, manipulace a magnetické sabotáže.
 • Označení CE.

NB-IoT Elektronické zařízení pro rozdělování nákladů na teplo s následujícími požadavky:

 • Měření tepelného výkonu radiátorů.
 • Hodnoty mají být měřeny pomocí čidel teploty vzduchu v radiátoru a vzduchu v místnosti. Tyto naměřené hodnoty slouží jako základ pro výpočet spotřeby. Výpočet se načte do zařízení a přenáší se přes NB-IoT.
 • Funguje s bateriemi, které musí umožňovat provoz po dobu minimálně 10 let s denním vysíláním
 • Zařízení je instalováno v radiátoru a musí být schopno spuštění alarmu v případě demontáže zařízení a velmi nízké úrovně nabití baterie.
 • Označení CE
 • Možnost využití pro následující typy radiátorů: Žebrované radiátory, trubkové radiátory, panelové radiátory s horizontálním a vertikálním průtokem vody, radiátory s vnitřním trubkovým registrem a konvektory.

NB-IoT Digitální ultrazvukový vodoměr pro domácnost s následujícími požadavky:

 • Žádné pohyblivé části, které by mohly způsobit kratší životnost.
 • Měří a zaznamenává spotřebu vody a přenáší se přes NB-IoT nebo LTE-M (Long Term Evolution (4G), kategorie M1).
 • Napájení z baterií s životností delší než 10 let.
 • Robustní mechanická konstrukce – ponorná (IP68)
 • Flexibilní formáty dat včetně směrů toku, průtoků, objemů a detekce úniků. Také musí být schopen alarmu v případě úniku a velmi nízké úrovně nabití baterie.
 • Označení CE

V současné době je společnost ve fázi pilotního provozu před zahájením komercializace a nasazení. Počet požadovaných jednotek za rok je stále třeba definovat, ale bude se pohybovat kolem 20 000 za rok.

Společnost hledá výrobce senzorů, kteří jsou ochotni spolupracovat na základě dohody o výrobě.

Více informací anglicky zde. V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info.een.@tc.cz

Nabídka: Palubní systém pro intenzifikaci spalování kapalného paliva

Ukrajinský MSP byl založen vědci, kteří mají mnohaleté zkušenosti v intenzifikaci procesu spalování různých druhů kapalných paliv. Podnik spolupracuje s přední technickou univerzitou Ukrajiny, v důsledku čehož  mají možnost využívat též vybavení univerzitních laboratoří.
Zvyšování oktanového čísla paliva je jedním z klíčových úkolů zvyšování energetické účinnosti procesu spalování paliva.
MSP nabízí společný projekt k dosažení těchto cílů:

1. průmyslová výroba palubního systému pro zintenzivnění procesů spalování paliva ve spalovacích motorech;
2. Zajištění výroby a zavedení těchto systémů výrobci automobilů v zemích EU;
3. Omezení obsahu toxických složek ve výfukových plynech vozidel.

V plánu je využití výsledků projektu metody Ozone Research, která potlačuje tvorbu toxických látek při spalování kapalných uhlovodíkových paliv. Změna oxidační schopnosti vzduchu přiváděného do reakční zóny vede ke zvýšení počtu radikálů obsahujících kyslík, k jejich rovnoměrnému rozdělení ve směsi paliva a vzduchu, což usnadňuje chemickou přípravu paliva k zánětu a zintenzivňuje spalovací procesy.
Za tímto účelem se navrhuje umístit na palubu vozidla ozonizér, který dostává elektřinu z palubního energetického systému, a bude dodávat směs ozonu a vzduchu do vzduchu, používaného ke spalování paliva nebo do samotného paliva.
To vede k syntéze sloučenin s vysokým oktanovým kyslíkem v objemu paliva a umožní to zvýšit počet oktanových paliv o 8 až 15 jednotek. Obsah toxických složek ve výfukových plynech nepřesahuje požadované limity. Úspora paliva je až 11%.
MSP hledá partnery z univerzit, výzkumných organizací nebo laboratoří, které se zabývají problémy zlepšování provozu spalovacích motorů a problémy efektivního využití paliva. Upřednostňovanou formou spolupráce je dohoda o spolupráci v oblasti výzkumu.

Více informací anglicky zde. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mail: info.een@tc.cz

Nabídka: Italská oděvní výrobní společnost nabízí své služby módním značkám či obchodním partnerům

Italská módní společnost, zabývající se výrobou dámských a pánských oděvů převážně pro externí značky na národní i mezinárodní úrovni, hledá partnera na základě dohody o výrobě nebo zprostředkování obchodu.

Společnost se pohybuje ve světě módy od roku 1975, provádí vlastní výzkum, prototypy jsou ručně šity interními módními krejčími a výroba se provádí pomocí špičkových textilních strojů. Je kladen velký důraz na kvalitu. Společnost je flexibilní a je otevřena diskuzi o požadavcích a rozpočtu partnera, aby bylo nalezeno co nejlepší řešení z hlediska použití správných materiálů, technik a výrobního procesu.

Více informací naleznete v odkazu. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na: info.een@tc.cz

Výběr poptávek – leden 2020

Nabídka: Dánská společnost hledá distributory pro svého dezinfekčního robota

Dánský MSP vyvinul robota pro dezinfekci místností. Robot je hight-tech mobilním zařízením, které dokáže zničit nebezpečné viry, bakterie a houby bez použití chemikálií. Idea vznikla na základě výzkumu provedeného dvěma hlavními univerzitami v Dánsku pro využití zejména ve zdravotnických zařízeních. Zabraňuje šíření infekčních onemocnění, čímž mimo jiné výrazně snižuje počet infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče (HAIs – Healthcare Asociated Infections) a zároveň zvyšuje bezpečnost pacientů a personálu. 

V průběhu roku 2020 bude vydána i kompaktnější jednotka se stejnými vlastnostmi a účinností, vhodná pro místnosti do 60m3 (současná varianta je určena pro místnosti do 130m3).  Spolu s touto jednotkou společnost představí také cloudovou aplikaci pro obě robotická řešení.

Společnost by ráda vytvořila síť distributorů po celé Evropě, která by pokryla potřeby zájmových sektorů (zdravotnictví, potravinářství, námořní sektor). Tato obchodní příležitost je kombinací prodeje robota a příslušenství a poskytování servisních služeb (údržba, podpora). Společnost je otevřena jak distributorům, kteří nakupují systém za účelem dalšího prodeje, nebo alternativně obchodním zástupcům, kteří prodávají větším komerčním kupujícím a vládám.

Více informací k této nabídce naleznete zde. V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte na: info.een@tc.cz

Poptávka: Hledá se partner pro řešení problematiky využívání jednorázových obalů pro pitnou vodu – s využitím cirkulární ekonomiky

Slovinská skupina podnikatelů, vedená investorem, hledá partnera pro řešení otázek nadměrného používání jednorázových obalů v rámci nápojového průmyslu a z toho plynoucí znečišťování životního prostředí. Cílem projektu je umožnit pomocí inovativních produktů přechod na oběhové hospodářství. Projekt bude předložen v rámci programu EUREKA/EUROSTARS.

Projekt je navržen tak, aby podpořil jednoduchou, uživatelsky přívětivou cirkulační ekonomiku pro pitnou vodu, funkční spotřebu a distribuci nápojů. Projekt kombinuje dva produkty distribuce a spotřeby vody. Prvním je inteligentní automatizovaný dávkovač vody. Druhý produkt funguje jako dávkovač lahví, a zároveň slouží jako nájemní stanice pro láhve šetrné k životnímu prostředí.

Hledanými partnery jsou akademické instituce, výzkumné ústavy a malé a střední podniky, které by vyvíjely výše uvedené produkty s příslušnými službami a vstoupily by do projektu na základě dohody o spolupráci v oblasti výzkumu.

Deadline pro vyjádření zájmu je 3. února 2020.

Více informací naleznete v odkazu. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na: info.een@tc.cz

Poptávka: Italská společnost hledá partnery zabývající se povrchovými úpravami

Italský start-up zabývající se čištěním vzduchu a monitorovacími systémy hledá partnerské společnosti, které se specializují na povrchové úpravy. Tato společnost již uvedla na trh dva produkty. Nyní pro svůj nový projekt, který je ve fázi poloprovozu, hledá partnery, jež by byli schopni zajistit potahování keramické pěny oxidem wolframu (WO3). Tato inovativní technologie slouží k čištění a monitorování stavu vnitřního vzduchu. Potenciální průmyslový partner by měl být schopen nabídnout tuto povrchovou úpravu, jež usnadňuje fotokatalytickou aktivitu, a tím i čištění vzduchu. Spolupráce je možná na základě výrobní smlouvy na výrobu potažených keramických komponentů nebo obchodní dohodu s technickou pomocí, čímž společnost získá požadovanou potahovací technologii pro další rozvoj své nejnovější inovace. 

MSP hledá společnosti s technickými znalostmi v oblasti povrchových úprav, které by ošetřovaly jejich keramickou pěnu oxidem wolframu (WO3). Na žádost partnera jsou ochotni změnit svou keramickou pěnu v jiný typ materiálu. Pro zvýšení katalytického výkonu potahu je nutné mít nanomateriál nebo použít některá aditiva. Tato volba je svěřena budoucímu partnerovi. Také potřebují pomoc z technického hlediska, aby pochopili skutečnou přidanou hodnotu tohoto druhu povrchové úpravy. Společnost nehledá spolupráci s akademickou obcí, protože musí tento produkt industrializovat do konce roku 2020. Potřebují technologii „připravenou na trh“.

V případě zájmu nás kontaktujte na: info.een@tc.cz

Výběr poptávek – prosinec 2019

Poptávka: Korejský MSP hledá partnery pro vývoj reflexního nátěru

Korejská společnost se od svého založení v roce 2001 zaměřuje na high-tech materiály pro zobrazovací průmysl a materiály automobilových komponent. Společnost vyvíjí barvy, které mohou odrážet sluneční světlo. Tato společnost uzavřela partnerství s korejskou univerzitou a očekává se, že výzkum bude trvat 3 roky. Partneři by měli být odborníky na vývoj různých nátěrových materiálů a měli by mít nějaké know-how pro syntézu a výrobu nátěrových materiálů a produktů. 

Korejský MSP hledá partnery pro spolupráci na návrhu projektu Eurostars2. Cílem projektu je vyvinout sluneční reflexní nátěr pro zvýšení energetické účinnosti budov. Tato společnost chce najít partnery v související oblasti a předložit návrh Eureka a Eurostars2 v rámci dohody o spolupráci ve výzkumu. Tato společnost se těší na partnery z oblasti výzkumu a vývoje v Evropě, zejména ve Španělsku, Francii, Česku, Dánsku atd., aby se připojili ke společnému výzkumu.

Předložením návrhu společnosti Eurostars2 nebo Eureka by společnost chtěla vyvinout pokročilejší funkce na stávajících produktech a spolupracovat při vytváření modelu energetické účinnosti na základě dohody o spolupráci v oblasti výzkumu.
Nabídka je otevřena do května 2020.
Více informací (anglicky) na stránkách EEN. V případě zájmu kontaktujte EEN.

Výběr poptávek – listopad 2019

Nabídka: Švédský výrobce jedné z největších 3D tiskáren na světě hledá partnery pro dohody o distribučních službách
Švédská společnost vyvinula a vyrábí 3D tiskárny, které dnes patří mezi největší na světě s kapacitou pro tisk produktů s maximálními rozměry 2,5m x 1,5m x 1,5m. Použitím tavené granulární výroby (FGF) tiskárna používá granuláty, které umožňují použití široké škály plastů s relativně nízkými náklady. Maximální výkon stroje je 35 kg za hodinu. Jsou možná různá rozlišení, protože 3D tiskárna používá vyměnitelné vytlačovací hlavy. Nyní jsou po celém světě hledáni další distribuční partneři.
Více informací k nabídce anglicky a technické specifikace na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Nabídka: Malá vodní turbína pro optimální ochranu vodních ekosystémů
Rakouský MSP vyvinul modulární vodní energetický systém, který je plně v souladu s rámcovou směrnicí EU o vodě, která chrání říční ekosystémy. Snadno a rychle se instaluje za vynaložení nízkých investičních nákladech. Inovace spočívá ve vertikálním nastavení turbíny spolu s konstrukcí lopatek. Prototyp byl úspěšně testován. Byl požádán o světový patent (PCT). Společnost hledá kupce patentu po celém světě s výjimkou Rakouska.
Více informací k nabídce anglicky a technické specifikace na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Německá společnost hledá partnery do projektu z oblasti onkologie či femtosekundové laserové techniky
Projekt EUROSTARS: Německý MSP hledá partnery s odbornými znalostmi v oblasti onkologie, femtosekundové laserové techniky a vývoje lékařského softwaru s cílem vybudovat prototyp patentované technologie laserového narušení buněk pro protinádorovou imunitní terapii. Německý diagnostický MSP vyvinul patentovanou technologii disrupce buněk na bázi laseru pro protinádorovou imunitní terapii. Tato technologie umožňuje extrakci intracelulární anti-genové struktury nádorových buněk, která je chemicky nezměněna a umožňuje účinnou stimulaci imunitní odpovědi a vakcinace. Návrh projektu bude vypracován pro příští uzávěrku v únoru 2020. Pro dohodu o spolupráci v oblasti výzkumu hledá společnost alespoň jeden MSP a další partnery.
Více informací k nabídce anglicky a technické specifikace na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Vstup do vyhledávacího okna databáze EEN

Pravidelné novinky e-mailem