Příležitost k navázání spolupráce s Tchaj-wanskými městy a firmami v oblasti smart cities

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda informovala potenciální zájemce o iniciativě GO SMART, mezinárodní platformě sdružující celou řadu subjektů v oblasti smart cities (inteligentních měst), která vznikla na Tchaj-wanu.

Cílem GO SMART je propojit a usnadnit komunikaci mezi veřejnou správou a průmyslem prostřednictvím tzv. PoC modelu (Proof- of- Concept). Platforma GO SMART poskytuje prostor pro výměnu znalostní a know-how v oblasti městských inovací zaměřených na udržitelný rozvoj a zvýšení životního komfortu nejen na Tchaj-wanu. 

GO SMART byla slavnostně zahájena dne 27. března 2019 v Tchaj-peji a k současnému datu sdružuje 164 členů, mezi kterými můžete nalézt například firmy DELTA, MiTAC, ACER, TATUNG či PEGATRON, ale také Queensland Government, Jihočeský kraj, region Utrecht či město Darwin. 

Pro české subjekty je GO SMART zajímavou možností nejen k navázání spolupráce s tchajwanskými městy a firmami v oblasti inteligentních měst, ale také k rozšíření svého pole působení na další trhy v rámci této platformy.

Členstvím se otevírají dveře k informacím o projektech, potencionálním zahraničním partnerům, analýzám trhů, realizovaným akcím a aktivitám, novinkám v oblasti smart cities apod. 

Pokud tedy máte zajímavé technologie a řešení v oblasti inteligentních měst, zapojte se do GO SMART! V případě zájmu zažádejte o bezplatné členství na stránkách GO SMART.

Pro více informací kontaktujte GO SMART Secretariat:

Mrs Anita Chen
Taipei Smart City Project Management Office
Tel: +886-2-2627-1916 #291
Mob: +886-921787872
E: anita.tpmo@gmail.com

V případě dotazů se rovněž můžete obracet na Českou ekonomickou a kulturní kancelář v Tchaj-peji prostřednictvím emailu Commerce_Taipei@mzv.cz.

• Teritorium: Asie | Tchaj-wan | Zahraničí
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme