Příležitost pro české firmy v leteckém průmyslu v Nigérii

Letecká doprava představuje velice důležitý prvek pro rozvoj nigerijské ekonomiky. Vzhledem k nedostačující pozemní infrastruktuře a ohromné rozloze země, je často jediným a nejrychlejším prostředkem dopravního spojení.

Právě zájem nigerijské vlády na výstavbě menších lokálních letišť a s ní spojené infrastruktury skýtá příležitost pro české firmy z oblasti pozemní i vzdušné letecké dopravy a průmyslu.

V posledních letech domácí a zámořská osobní doprava na nigerijských letištích stabilně rostla; mezinárodní letiště Murtala Muhammeda (MMIA) v 20 milionovém Lagosu představuje více než 60 % celkového pohybu cestujících a letadel. Nigerijská vláda pokročila také se svým celoodvětvovým transformačním programem, jehož cílem je řešit infrastrukturní výzvy, které v důsledku dlouhého období nedostatečných investic bránily ziskovosti sektoru – potřebuje vybudovat nové terminály na všech čtyřech nigerijských mezinárodních letištích (Lagos, Abuja, Kano, Port Harcourt) a modernizovat svá federální letiště.

Během nedávného jednání velvyslance p. Skolila s p. Folou Akinkuotu, výkonným ředitelem nigerijské agentury pro správu vzdušného prostoru (Nigerian Airspace Management Agency – NAMA) vyplynulo, že vzhledem k velikosti země stávající síť letišť nepokrývá potřeby pro leteckou dopravu. Problematická je zejména dostupnost některých odlehlých těžebních oblastí (např. asfaltu), kde je prozatím pozemní přeprava jediným a bohužel časově náročným řešením. Výstavba menších letišť pro průmyslové účely by velmi napomohla místní ekonomice. 

Vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci a povaze hybridních hrozeb, jimž musí Nigérie čelit, (pirátství v Guinejském zálivu, cílené poškozování ropovodů v deltě řeky Niger, konflikty na severo-východě – Boko Haram i na severo-západě, banditismus a přeshraniční terorismus a kriminalita), nigerijští „ochránci vzdušného prostoru“ potřebují také nástroje pro monitorování pohybu vrtulníků a jiných letounů v nízkých výškách. Současně by nigerijská strana uvítala i zařízení pro monitorování pozemního provozu na letištích.

S českou firmou ERA, a.s., byl před několika lety uzavřen kontrakt, který se daří nyní naplňovat. Většina radarového pokrytí v Nigérii je zajištěna francouzským výrobcem Thales, nicméně tyto systémy se neobejdou bez zajištění zálohy, což nabízí prostor pro české výrobce.

V oblasti civilního leteckého průmyslu se v Nigérii podařilo najít obchodní partnery i dalším českým firmám jako ABS Jet v oblasti údržby a oprav kokpitů a Smartwings v sektoru lokální civilní přepravy. Stálicí česko-nigerijské spolupráce v oblasti leteckého průmyslu pak zůstává AERO Vodochody.

Další možnost uplatnění českých výrobních subjektů je zajištění údržby a výcviku v oblasti obsluhy sledovacích systémů a nigerijský zájem o transfer technologií – některé komponenty by mohly být vyrobeny v zemi, což by napomohlo rozvoji odborného vzdělání a snížení nezaměstnanosti mládeže.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abuji (Nigérie). Autorka: Mgr. Beata Matusiková, MBA, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl | Obranný průmysl

Doporučujeme