Příležitosti k subdodávkám pro francouzský letecký průmysl

Plán pokoronavirové podpory francouzského leteckého průmyslu ohlášený začátkem června 2020 může představovat nové příležitosti pro subdodavatele. Odvětví se 300 tisíci zaměstnanci postihl propad objednávek o 80–90 %. Plán má hodnotu 15 mld. euro (z toho 7 mld. pro Air France) a tři hlavní cíle – záchranu pracovních míst, modernizaci menších podniků a dekarbonizaci letadel.

Letecký provoz se nejspíše vrátí na úroveň roku 2019 až za dva až tři roky a například jen firma Airbus byla nucena snížit výrobu o 40 %. Bez rychlé pomoci státu hrozí zánik 100 tis. pracovních míst v následujících šesti měsících. Zároveň je tak riziko ztráty know-how a koncentrace dopadu na tři regiony (Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Normandie), kde se nachází většina z 1 300 výrobních firem tohoto odvětví.

Francie a Evropa nemohou dopustit, aby trh ovládl americký Boeing a čínský Comaq. Zároveň se francouzský letecký průmysl má vyvíjet směrem k dekarbonizaci, což potvrdili i největší francouzské firmy.

Záchrana pracovních míst: Prvním nástrojem tohoto pilíře je posun splátek existujících exportních úvěrů o 12 měsíců v celkové výši 1,5 mld. euro. Druhým nástrojem francouzský návrh Evropské komisi o prodloužení možné doby odkladu splátek nových úvěrů na nákup letadel ze 6 na 18 měsíců, s finančním dopadem cca 2 mld. euro. Třetím nástrojem budou vládní nákupy obranné techniky od francouzských výrobců ve výši 800 mil. euro.

Modernizace malých a středních podniků: Prvním nástrojem je zřízení investičního fondu ve výši až 1 mld. euro na modernizaci strategických podniků této kategorie (do kterého přispějí 200 mil. euro i čtyři největší firmy (Airbus, Safran, Thales a Dassault). Druhým nástrojem potom fond pro digitalizaci, robotizaci a automatizaci ve výši 300 mil. euro na technologický rozvoj subdodavatelů leteckého průmyslu.

Dekarbonizace letadel: Vývoj pro výrobu uhlíkově neutrálního letounu již v roce 2035 místo původně plánovaného data 2050 bude podpořen fondem ve výši 1,5 mld. euro prostřednictvím Rady pro výzkum v civilním letectví. Podpoří se vývoj nových technologií s nižší spotřebou paliv, větší elektrifikace a aplikace alternativních paliv, jako je vodík.

Příležitosti pro subdodávky lze odhadovat v pokračujícím trendu dosavadního francouzského kurzu k ekologizaci a modernizaci výroby ve Franci, zavádění pracovních postupů s větším využitím zařízení a programů pro automatizaci procesů a pracovní komunikaci na dálku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autor: Václav Žilka, ekonomický rada.

• Teritorium: Francie
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme