Příležitosti, které nabízí cirkulární ekonomika v Ghaně

Změna klimatu, otázky životního prostředí, nakládání s odpady a oběhové energie se staly stejně jako ve zbytku světa důležitou diskuzí kvůli dilematu, kterému svět v souvislosti s touto problematikou čelí.

Z tohoto důvodu ve dnech 28. až 29. října 2021 uspořádala delegace Evropské unie v Ghaně ve spolupráci s ghanským ministerstvem financí a ministerstvem životního prostředí, vědy, technologií a inovací v ghanském mezinárodním konferenčním centru Akkra seminář o cirkulární ekonomice.

Ilustrační fotografie

V rámci semináře bylo vytvořeno pět pracovních skupin, které zahrnovaly plasty, elektroniku, zemědělsko-potravinářské systémy, stavebnictví a infrastrukturu a politiky. Ty poskytly přehled klíčových problémů při zavádění udržitelných postupů v těchto oblastech a konkrétní návrhy opatření na podporu oběhového hospodářství, což by mohlo být i příležitostí pro české firmy.

V budoucnu jistě budou vypisovány rozvojové programy ze strany EU, pravděpodobně vzniknou i investiční programy ze strany ghanské vlády. Již probíhají nebo se uvažuje o investicích do obnovitelných zdrojů energie, solárních panelů, větrných elektráren nebo do čističek odpadních vod, spaloven odpadu s výrobou energie, do nových udržitelných technologií v oblasti zemědělství a dalších. Uvažuje se také o vybudování chytrých měst, zejména Akkry, proto již teď je vhodná doba zabývat se příležitostmi v oblasti zeleného růstu, cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

V pracovní skupině Agri-foods Systems poukázali na význam přechodu k regenerativnímu zemědělství. Aby k tomuto přechodu mohlo dojít, měla by být zemědělcům poskytnuta finanční podpora a školení. Pracovní skupina pro elektroniku zdůraznila nedostatek dialogu a koordinace mezi zúčastněnými stranami a absenci jasných pokynů pro nakládání s elektronickým odpadem. Navrhla zavést vzdělávací programy o elektronickém odpadu a investovat do ekologičtějších strojů.

Pracovní skupina pro plasty se zabývala tématy vzdělávání a osvěty, výzkumu a vývoje a politiky a regulace. Poukázala na nedostatečné povědomí o řízení plastů a navrhla, aby se touto otázkou zabývalo více mladých lidí.

Pracovní skupina pro stavebnictví a infrastrukturu vyzvala k posunu směrem k udržitelnějším stavebním materiálům, jako jsou kokosové dřevo, korek a bambus. Navrhla zavedení kruhové stavební politiky, která by tomuto odvětví poskytla jasný rámec. Závěrečná pracovní skupina pro politiku zdůraznila potřebu zlepšit a posílit vládní regulaci a zajistit řádné provádění politik, které podporují oběhové hospodářství.

Ilustrační fotografie

Oběhová ekonomika může pomoci Ghaně v jejím úsilí o zelený růst. Mohlo by to otevřít příležitosti pro tvorbu pracovních míst, investice a inovace a zároveň začlenit neformální sektor do hlavního proudu ekonomiky. Oběhová ekonomika by navíc mohla zvýšit vyhlídky Ghany na splnění významných globálních závazků, jako jsou Cíle udržitelného rozvoje (SDG) a Národně určené příspěvky (NDC) Pařížské dohody o změně klimatu (2015).

Zaměření na oběhovou ekonomiku může povzbudit dodatečnou rozvojovou pomoc, zejména s ohledem například na nedávno deklarovaný záměr Světové banky spojit finanční podporu s opatřeními jednotlivých zemí v oblasti změny klimatu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Robert Hrubý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Ghana | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme