Příležitosti pro české čisté technologie v kanadském boji proti změně klimatu

Kanada a Evropská unie pořádají ve dnech 29. až 31. března druhý seminář o příležitostech obchodní dohody CETA v oblasti čistých technologií. Akce má za cíl představit příležitosti pro spolupráci mezi Kanadou a EU, tentokrát v oblasti vodíkových technologií a oběhového hospodářství.

Evropská unie v rámci svých snah o naplňování Komplexní hospodářské a obchodní dohody CETA organizuje tematické workshopy pro malé a střední podniky. Cílem těchto akcí, kterých se mohou účastnit i čeští zástupci, je hledat s kanadskými partnery možnosti spolupráce a řešení v oblasti udržitelného rozvoje. Po první úspěšné společné akci v oblasti čistých technologií, která se konala i za účasti představitelů tří českých inovativních firem na konci roku 2019 v Montrealu, se v rámci společného boje proti klimatické změně chystá její virtuální pokračování.

Blížící se akce tří půldenních on-line seminářů opět propojí představitelé evropských a kanadských inovativních firem a také uživatelé čistých technologií, průmyslová sdružení, odborníky na mezinárodní rozvoj podnikání a zástupce vládních institucí, aby představili příležitosti pro spolupráci mezi Kanadou a EU v kontextu obchodní dohody CETA.

Na rozdíl od prvního ročníku, který byl obecným úvodem do problematiky čistých technologií a zaměřil se na technologie napříč sektorem, je jeho pokračování vymezeno již konkrétněji. Akce se zaměří na sektor čistých technologií regionu západní Kanady, tj. provincie Britské Kolumbie, Saskatchewanu a Alberty. Hlavními tématy pak budou vodíkové technologie a oběhové hospodářství, tedy témata označená jako priority politické spolupráce mezi Kanadou a EU.

Kanada klade na čisté technologie a jejich využití za účelem transformace ekonomiky velký důraz. Tomu vedle společné iniciativy s Evropskou unií odpovídá i podpora samotné kanadské vlády směřující do inovací v oblasti čistých technologií, které by měly položit základy silnější, zelenější a odolnější ekonomiky země. Kromě programů na podporu vybraných kanadských technologických firem se vláda v rámci nového klimatického plánu „A Healthy Environment and a Healthy Economy“ zavázala přijmout opatření a investovat až 15 mld. CAD do čistší kanadské ekonomiky. To může přinést zajímavé možnosti pro uplatnění také českých technologií v Kanadě.

Plánovaný třídenní seminář je bezesporu další z řady zajímavých příležitostí, v rámci které mohou čeští účastníci představit své technologie kanadskému trhu a především navázat v rámci B2B a B2G schůzek vztahy s kanadskými obchodními partnery nebo partnery v oblasti výzkumu. Součástí programu budou také panelové diskuse ohledně příležitostí, které Kanada a EU v oblasti čistých technologií malým a středním podnikům nabízí, včetně příležitostí investičních, kterých lze díky dohodě CETA v této oblasti využít. 

V příloze je přiložen program semináře. Zájemci o účast na semináři se mohou zaregistrovat přímo. V případě zájmu o bližší informace se mohou obracet také na Velvyslanectví ČR v Ottawě nebo Generální konzulát ČR v Torontu

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky Ottawě (Kanada). Autor: Jan Kubačka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme