Příležitosti pro české exportéry v Argentině a Uruguayi

V rámci pracovní cesty ve dnech 10.–15. ledna 2022 do Argentiny a Uruguaye vedl náměstek Tlapa meziministerské konzultace, završil projednávání mezivládní dohody o spolupráci v obraně jejím podpisem na uruguayském ministerstvu obrany.

Dále hovořil se zástupci města Montevidea, podpořil české podnikatelské subjekty a krajanská sdružení v teritoriu a řídil regionální poradu vedoucích zastupitelských úřadů ČR, která se konala v uruguayském Montevideu.

Ilustrační fotografie

Cesta do teritoria se realizovala na pozvání Cecilie Todescy Boccové, náměstkyně ministra zahraničních věcí Argentiny pro mezinárodní ekonomické vztahy, k bilaterální politické konzultaci.

V regionu Latinské Ameriky je Argentina důležitým obchodním partnerem České republiky. Přestože se meziročně náš vývoz do této osmé největší země světa zvýšil (1 359,3 mil. Kč) a obchodní bilance je pozitivní, obchod má potenciál pro další růst, který je třeba využít.

Dvoustranné politické konzultace vedl M. Tlapa také v nedalekém Montevideu s náměstkyní uruguayského ministra zahraničních věcí Carolinou Ache Batlleovou. Oba partneři mohli konstatovat optimální úroveň bilaterálních vtahů, navíc umocněnou loňským, významným jubileem stého výročí vzájemných diplomatických vztahů.

Mezi hlavní témata rozhovorů patřila perspektiva ekonomické a obchodní spolupráce našich zemí. Předmětem společného zájmu je také situace ve Venezuele podpora dohody EU-Mercosur nebo spolupráce na mírových misích OSN. M. Tlapa i zde zdůraznil zájem na zintenzivnění obchodní relace, ve které měl náš vývoz (304,8 mil. Kč) v posledním roce pozitivní bilanci.

Čtěte také ExportMag.cz: Popularita brazilského prezidenta Bolsonara padá. Stejně tak kurz realu

Návštěvou Uruguaye učinil náměstek M. Tlapa další významný krok v bilaterální relaci poté, co na ministerstvu obrany stvrdil podpisem dohodu o vzájemné spolupráci v obraně, která byla projednávána již několik let. Uruguay je pro ČR spolehlivým partnerem. Obě země dosáhly podpisem tohoto dokumentu dalšího pozitiva v oboustranných vztazích. Dohoda znamená významnou institucionální podporu pro potenciální zájmy českých subjektů působících v obranném sektoru.

Setkáním s argentinským a uruguayským předsedou Smíšené technické komise vodní elektrárny Rio Grande, ležící na argentinsko–uruguayských hranicích, podpořil M. Tlapa zájmy českého exportu na účasti v připravované rekonstrukci technologie jednoho z největších vodních děl kontinentu.

V závěru pracovní cesty náměstek Martin Tlapa řídil regionální poradu, jež se konala 14. a 15. ledna 2022 v Uruguayi. Na tomto pravidelném setkání vedoucí zastupitelských úřadů ČR na americkém kontinentě diskutovali o směřování české zahraniční politiky vůči USA, Kanadě a zemím Latinské Ameriky.

Transatlantické vztahy zůstávají pro českou zahraniční politiku klíčové a logicky patří i mezi priority nadcházejícího českého předsednictví. Porada se zaměřila i na vyhodnocení bilaterálních a regionálních vztahů, analýzu nových příležitosti v ekonomické diplomacii, efektivní podporu lidských práv a propojení politické, ekonomické a rozvojové dimenze zahraniční politiky.

• Teritorium: Amerika | Argentina | Uruguay | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme