Příležitosti pro české exportéry v oboru zemědělství a energetiky na severu Kazachstánu

Seznámení vedení oblasti a místních podniků s českými řešeními v oblasti dodávek živočišné výroby, zemědělských a potravinářských technologií a energetických celků bylo cílem cesty velvyslance Rudolfa Hykla do Petropavlovsku ve dnech 2. a 3. února 2021.

V průběhu setkání s hejtmanem Severokazachstánského kraje a při návštěvách výrobních podniků velvyslance doprovázela ekonomická diplomatka Olga Kalinová a zemědělský expert velvyslanectví Artem Lukašov. V Petropavlovsku česká strana navštívila farmy na chov mléčného skotu, zpracovatelské podniky na mléko a mouku a elektrárnu koncernu SevKazEnergo. Bylo předáno též ocenění medailistovi Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2020 a proběhla prohlídka certifikované agrochemické laboratoře AgroLab.

Severokazachstánská oblast je známá svým zemědělstvím a zpracovatelským průmyslem. Zemědělství oblasti, založené na pěstování obilovin a olejnatých kultur, chovu skotu a zpracování zemědělských surovin, se na kazachstánském zemědělství podílí z 11 % a představuje tak jeden z nejproduktivnějších potravinářských regionů Kazachstánu.

Nachází se zde též energetické závody na výrobu tepla a elektřiny pro celý severní Kazachstán a částečně se exportují do Ruska. V neposlední řadě oblast nabízí výhodnou logistickou polohu v rámci tranzitu do Evropy i pro vývoz do okolních zemí.

Vzájemný obchod mezi ČR a oblastí je založen zejména na exportu českého skotu, jehož dodávky v minulosti překročily počet 1700 ks, a importu lnu, řepky a slunečnic do ČR. Potenciál dále představuje vývoz inkubačních vajec, krmiv, veterinárních preparátů, technologií pro chov hospodářských zvířat a investičních komplexů.

Za účelem rozvoje další spolupráce zazněly od hejtmana Severokazachstánské oblasti Kumara Aksakalova návrhy na založení společného genetického centra pro rozvoj plemenářství, zřízení rybích hospodářství, či lokalizaci výroby českých průmyslových podniků. Region je v tomto ohledu dle něho otevřen investicím a nabízí standardní nástroje podpory.

Velvyslanec představil české firmy aktivní v sektorech energetiky, petrochemie, zdravotnictví a obrany a zmínil možnosti podpory ze strany velvyslanectví ve formě podnikatelských misí a přímého jednání s podniky. Nabídka českých zemědělských a potravinářských firem byla prezentována též v rámci jednání s místními podnikateli na zemědělském odboru Akimátu Severokazachstánské oblasti a v průběhu návštěvy farem s mléčným skotem Zenčenko a Peterfeld Agro, továrny na zpracování mléka Mléčný závod KD Zenčenko a výrobního podniku Raduga.

V průběhu jednání s generálním ředitelem koncernu SevKazEnergo Igorem Tatarovem a ředitelem elektrárny v Petropavlovsku Viktorem Barminem velvyslanec zmínil zájem českých firem účastnit se plánované modernizace zařízení elektrárny. Česká strana může kromě armatur nabídnout též kotle, filtry, pumpy, turbíny a další technologie.

Elektrárna očekává stanovení dlouhodobého tarifu na výkup energie od státu na další roky a od jeho výše se odvinou finanční možnosti pro výběr partnera. Zainteresované firmy se mohou zúčastnit jednání v Nur-Sultanu na centrále holdingu CAEK, kam patří i SevKazEnergo a která má na starosti nákup technologií, v rámci březnové mise do Kazachstánu českých dodavatelů technologií do uhelných elektráren, organizované ve spolupráci s CzechTrade Almaty.

Program návštěvy regionu dále zahrnoval předání medaile „Lidická růže“ za účast v Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2020 mladému výtvarníkovi z Petropavlovsku Artemu Pecherinu a exkurzi v  certifikované agrochemické laboratoři pro analýzu půdy AgroLab.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme