Příležitosti pro české firmy a investory v zemědělství a průmyslu v Nigérii

Nigerijská Národní agentura pro vědu a inženýrskou infrastrukturu (NASEDI) podepsala s TA ČR v roce 2015 Memorandum o porozumění kvůli rozvoji bilaterální spolupráci ve vědě a výzkumu a zejména ve sféře transferu technologií.

Momentální oboustranný zájem na implementaci memoranda a praktické uplatnění v obchodní sféře vytváří nově prostor pro zapojení zainteresovaných českých firem a investorů a navázání obchodních vztahů s nigerijskými partnery.

NASENI má pro své projekty k dispozici finanční prostředky, kterými může motivovat a podporovat nigerijské soukromé subjekty a výzkumné instituce v praktické realizaci v přejímání výrobních technologií, rozvoje technologií, know-how v jejich obchodních a výzkumných aktivitách. Současně, v případě nalezení zahraničního partnera, může přispívat na vzdělávací a tréninkové pobyty u těchto firem.

Nigerijská strana momentálně chce s cílem zajistit si do budoucna vlastní soběstačnost zaměřit spolupráci na transfer technologií, rozvoj technologií a praktické zaškolení v těchto oblastech:

Zemědělství:

Tato oblast tvoří významný potenciál, když 200 milionový národ v zemi bohaté na ornou, avšak neopracovanou, půdu potřebuje základní potraviny. Za tím účelem jsou poptávány zemědělské stroje pro obdělávání půdy, zavlažovací technika, kvalitní hnojiva a osivo, kvalitní plemena skotu i drůbeže, veterinární vakcíny a rostlinné postřiky.

Následně zaostává technologie a technika na zpracování zemědělských plodin, masa a potravin a jejich dalšího skladování. Z českých firem se v této oblasti dobře zapsaly firmy jako např. Knights, a.s. (minitraktory), B27 (krmiva, hnojiva), Dominant (násadová vejce a kuřata).

Poptávka:

  • zemědělská technika – obdělávání a zkvalitňování půdy, úprava a sběr úrody,
  • zpracovatelská technika – zpracování zemědělských plodin, masa a potravin,
  • uchovávání a skladování potravin.

Těžba nerostných surovin a jejich obrábění/zpracovávání:

Kromě ropy a plynu je Nigérie bohatá na další přírodní suroviny: uhlí, minerály, polodrahokamy, dřevo apod. Vzhledem k dosavadnímu zaměření vlády na pouhé těžbě ropy, byla těžba dalších surovin opomíjena a nyní se dostává do popředí vládního zájmu.

Česká republika, jako leader v oblasti těžkého průmyslu ve středoevropském regionu, a těžby zvláště, disponuje bohatými zkušenostmi a technologiemi, kterými by mohla k rozvoji tohoto sektoru Nigérii zásadně přispět.

Poptávka:

  • těžební a obráběcí stroje,
  • technologie.

Obráběcí technologie, stroje a nástroje pro malé podniky (general manufacturing):

V důsledku bohatých příjmů z ropy a potažmo možnosti dovozu se Nigérie příliš nevěnovala plnohodnotnému rozvoji místního lehkého průmyslu. S cílem dohnat tento deficit vláda podporuje rozvoj malých podniků a řemesel, které však vyžadují počáteční investice a zaškolení místních v nových technologiích a obsluze strojů. Příkladem je firma Ekopanely, která z rýžových panelů staví prefabrikáty pro stavbu domů.

Poptávka:

  • obráběcí stroje a technologie,
  • odborné řemeslné vzdělávání.

Nigerijská strana má bohaté zkušenosti s kvalitními moderními českými výrobky a české firmy a investory je připravena uvítat s otevřenou náručí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abuji (Nigérie). Autorka: Mgr. Beata Matusiková, MBA, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí

Doporučujeme