Příležitosti pro české firmy – MPO pořádalo konferenci o energetice se zeměmi Východního partnerství a střední Asie

Investiční a obchodní příležitosti států Východního partnerství a střední Asie, otevřené českým firmám, byly tématem konference Business Opportunities in Energy and Connectivity: Eastern Partnership and Central Asia, pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu s Ministerstvem dopravy a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

„Státy regionu, který se rozkládá mezi EU a východní Asií, jsou důležitými obchodními partnery ČR i celé EU. Do těchto zemí plyne 8 % českého exportu mimo EU,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: „Obrat s těmito zeměmi byl v roce 2020 poznamenán pandemií covidu-19, kdy se snížil meziročně o 19 %. Proto jsme rád, že se tato konference konala, věřím, že napomůže obnově vzájemného obchodu a přílivu investic do regionu.“

Platformu zemí Východního partnerství tvoří Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Střední Asii pak Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán.

MPO se regionu dlouhodobě věnuje. Téměř s každou z těchto zemí pořádá Mezivládní a Smíšené komise, které napomáhají rozvoji vzájemného obchodu. Resort rovněž pravidelně organizuje malé sektorově orientované projekty na podporu českého exportu do regionu.

„Aktivity zaměřené na region budu pokračovat také v druhé polovině roku 2021, a pak také v roce 2022. Za českého předsednictví EU MPO zorganizuje Business fórum zaměřené na nové výzvy ve Východním partnerství v sektorech Green Deal, digitální transformace, meziregionální spolupráce, doprava a Smart Cities technologie,“ uvedl ředitel odboru zahraničně ekonomických politik Martin Pospíšil. 

„Státy regionu jsou velmi důležitými v diverzifikačních strategiích ČR i EU. České firmy mohou nabídnout cenné know-how při transformaci obchodního prostředí,“ řekl na konferenci viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký.

EU region označuje za strategické partnery a zástupci EK mimo jiné představili finanční programy, které je možné využít k financování transformačních projektů. Ty by měly státy regionu více otevřít obchodu s EU. Pro střední Asii je v nejnovější strategii pro roky 2021–2027 alokována více než 1 miliarda EUR.

Nová vize pro Východní partnerství se zaměřením na zvýšení odolnosti států v různých sektorech byla schválena v roce 2020, existují platformy pro financování energetických projektů, dopravní reformy a finanční odolnost.

Podrobněji ke konferenci o energetice se státy Východního partnerství čtěte na webu Exportmag.cz

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme