Příležitosti pro české firmy v alžírském těžebním průmyslu

Dne 6. prosince 2020 se uskutečnila schůzka české velvyslankyně s alžírským ministrem dolů M. Arkabem. Z jednání vyplynul zájem o spolupráci s českými firmami, které byly vyzvány k účasti na předvýběrovém řízení. Obě strany by také rády spolupracovaly na posilování institucí a sdílení technického know-how formou návštěv expertů v Alžírsku.

Ministra Arkaba, jehož ministerstvo se pod vlivem plánu hospodářského rozvoje, který cílí právě na rozvoj důlní těžby a zpracování nerostných surovin, osamostatnilo od původního ministerstva průmyslu a dolů, zajímal nejen český potenciál firem poskytujících komplexní řešení typu EPC (Engineer-Procure-Construct), které by se mohly uplatnit především na projektech důlní těžby fosfátů na východě země či zlata v jižních oblastech poblíž Tamanrassetu, ale i česká zkušenost s ekologickými principy těžby a následná péče o vytěžené doly a lomy, které v Čechách rekultivujeme a využíváme jako koupaliště.

Schůzka na ministerské úrovni navázala na velmi úspěšný webinář se zástupci  Alžírské národní agentury pro důlní aktivity, řediteli vzdělávacích institucí poskytujících programy geologie a zpracování nerostných surovin, jakož i řediteli významných státních podniků MANAL, SOMIPHOS nebo ENASEL, které velmi zaujaly prezentace celkem 12 českých geologických firem ze sdružení ČGS a ČDT.

Diskuze se zaměřila především na účast českých firem na veřejných zakázkách, jenž by měly být uveřejněny v lednu roku 2021, a na možnosti spolupráce v oblasti sdílení know-how mezi experty či přímo školská spolupráce mezi Vysokou školou báňskou v Ostravě a Univerzitou v Boumerdès, kde se navíc česká strana může opřít o česko-alžírského profesora geologie M. Kecira znalce problematiky těžby v obou zemích.

Zástupci alžírského ministerstva dolů vnímají potenciál této oblasti vytvořit pracovní místa pro mladé lidi, kteří nyní nejvíce trpí vysokou mírou nezaměstnanosti (ročně ukončí vzdělání a na trh práce vstoupí cca 280 000 mladých, míra nezaměstnanosti ve věku 16–24 činí 27 %, přičemž míra nezaměstnanosti v Alžírsku je 15 %). Zároveň si také uvědomují významnou pozici, kterou Alžírsko zaujímá s ohledem na světové zásoby surovin kritických pro zachování globální hospodářské stability, tedy fosfátů a helia.

Rozvoj těžby má v Alžírsku bezpochyby vývozní potenciál, a může tak pozitivně ovlivnit stav státní pokladny, jejíž příjmy tvoří převážně výnosy z olejářského průmyslu, a přispět k diverzifikaci alžírského hospodářství, které se tradičně opírá o ropu a plyn.

Práce na sjednání memoranda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem dolů Alžírska, jenž má zaštítit nadcházející česko-alžírskou spolupráci v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin, je na dobré cestě a dle slov ministra Arkaba je jeho podpis pro alžírskou stranu prioritní. Stejně tak se nyní pracuje na obnovení memorand o porozumění mezi českými a alžírskými univerzitami a obnovení mobility studentů a učitelů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko).

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme