Příležitosti pro české firmy v Chorvatsku v oblasti železniční dopravy

Chorvatská železniční asociace představila nové projekty v oblasti železniční infrastruktury. Železnice a její další rozvoj hraje velmi důležitou roli v Národní strategii rozvoje Chorvatské republiky do roku 2030 Hrvatska 2030.

Chorvatská vláda počítá s investicemi do modernizace zastaralé železniční dopravy ve výši až 4,5 miliardy EUR. Slibuje si od toho ekonomický růst a oživení, zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, rychlejší a bezpečnější cestování osob i přepravy zboží po železnici. Větší část nákladů by měly pokrývat prostředky z fondů Evropské unie.

Ilustrační fotografie

Podle HŽ Infrastruktura (obdoba české Správy železnic) je konečným cílem těchto investic revitalizace celé chorvatské železniční sítě v souladu s evropskými normami, tj. zvýšení železniční kapacity, rychlosti dopravy a úrovně její bezpečnosti.

Chorvatská železniční síť v současné době představuje 2 617 kilometrů železnic, z nichž pouze 10,5 % (274 kilometrů) je dvoukolejných a 37,5 % (980 kilometrů) je elektrifikovaných. Měla by proběhnout modernizace a renovace téměř 750 kilometrů železnic.

Předpokládaná rychlost osobních vlaků na těchto tratích bude 160 km/h, nákladní vlaky budou moci jezdit rychlostí až 120 km/h. HŽI má v současné době v přípravě a realizaci několik klíčových investičních projektů. Chorvatsko zatím investovalo do rekonstrukce železničních tratí, stanic, zastávek a dalších infrastrukturních zařízení celkem 935 mil. EUR.

Investice do roku 2025

Investiční plán do roku 2025 představuje 1,9 mld. EUR, z čehož téměř 75 % investic (1,42 mld. EUR) připadá na projekty spolufinancované z evropských strukturálních a investičních fondů. Ostatní projekty ve výši 461,7 mil. EUR (asi čtvrtina plánovaných investic) budou financovány z jiných zdrojů (půjčky od Světové banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a standardní komerční bankovními úvěry).

Investice jsou zaměřeny na rekonstrukci a modernizaci železnic a železničních úseků, výstavbu nových kolejových tratí, rekonstrukci stanic, trakčního vedení a na elektrifikaci tratí. Pro české firmy existují příležitosti i v oblasti dodávek zařízení na zvýšení bezpečnosti celého železničního provozu, jako je rekonstrukce železničních mostů a tunelů, výměna automatizovaných výhybek, prodloužení nástupišť s mimoúrovňovým přístupem, zabezpečovacího zařízení a v oblasti zajištění bezpečnosti železničních přejezdů. Velký důraz je přitom kromě bezpečnosti kladen i na kvalitu a zvýšení funkcionality, snížení doby cestování a lepší propojení železnice s chorvatskými přístavy.

Ilustrační fotografie

Investice do roku 2030

Od roku 2025 do roku 2030 HŽI plánuje proinvestovat v rámci nových projektů dalších více než 2,7 mld. EUR. Nejdůležitějšími projekty jsou panevropský koridor X od hranic se Slovinskem k hranicím se Srbskem, koridor Vb od hranic s Maďarskem do námořního přístavu Rijeka a koridor Vc od hranic s Maďarskem do Bosny a Hercegoviny a dále do chorvatského námořního přístavu Ploče u Dubrovníku.

V rámci koridoru X se má délka dvoukolejných tratí v úseku Dugo Selo – Novska zvýšit o 82 kilometrů, celá trať od hranice se Slovinskem po hranici se Srbskem bude dvoukolejná. Na koridoru Vb se délka dvoukolejných tratí zvýší nejméně o 190 kilometrů, což zahrnuje úseky Križevci – Koprivnica – státní hranice, Dugo Selo – Križevci, Hrvatski Leskovac – Karlovac, Karlovac – Oštarije a Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

V úseku od uzlu hlavního města Záhřebu po hranici s Maďarskem nyní pokračují práce na kompletní rekonstrukci stávající tratě a vybudování druhé tratě železnice.

V souvislosti s modernizací železnice ze Záhřebu do Rijeky již byly schváleny finanční prostředky na práce na rekonstrukci stávající a výstavby druhé trati v úseku Hrvatski Leskovac – Karlovac, na kterou proběhlo výběrové řízení i za účasti české firmy AŽD Praha. Probíhá také příprava projektové dokumentace na úseku od Karlovace do Oštarije. Celkové investice v této části středomořského koridoru by měly činit až 3 mld. EUR.

Na webových stránkách HŽI je možné se seznámit se všemi aktuálně probíhajícími stavbami a také s plánovanými projekty. Další informace je možné získat v záhřebské centrále správy HŽI u Mirko Franoviče, ředitele sektoru rozvoje, přípravy a využití fondů EU, Sarajevska 43, 10000 Zagreb, Croatia, tel.: +385 1 453 4603, e-mail: mirko.franovic@hzinfra.hr.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Josef Dvořáček, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Chorvatsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme