Příležitosti pro české firmy v energetice a důlním průmyslu v Kosovu

Velvyslanectví České republiky v Prištině připravilo podnikatelskou misi českých firem z oblasti energetiky a důlního průmyslu do Kosova.

Mise proběhla ve dnech 19.–22. září 2022 pod hlavičkou projektu ekonomické diplomacie (PROPED) s podporou MZV ČR a MPO ČR. Hlavním cílem projektu bylo umožnit českým exportním firmám prezentovat jejich výrobky a služby v oblasti energetického a důlního průmyslu a podpořit je při jednáních s kosovskou energetickou společností Kosovo Energy Corporation.

Ilustrační fotografie

Mezi nejvýznamnější odvětví Kosova patří energetika a s ní úzce související těžba uhlí. Země má rozsáhlá ložiska hnědého uhlí, které je využíváno v elektrárnách kosovské společnosti Kosovo Energy Corporation (KEK). Energetika včetně dobývací a důlní techniky a spolupráce s KEK se proto řadí mezi české priority v Kosovu.

Z české strany se mise a jednání s kosovskými partnery zúčastnili vrcholní manažeři firem ENELEX, EUTIT, NOEN, Vítkovice energetické strojírenství, REKO PrahaTRANSROLL-CZ, a dále vedení společenství firem CDT – Česká dobývací technika.

Optická kabeláž od výrobce z Jihlavska slouží vojskům NATO i armádě Ukrajiny

Hlavní program mise se uskutečnil ve dnech 20. a 21. září. Představitelé českých firem navštívili elektrárny Kosovo A, Kosovo B a hnědouhelný důl v oblasti Obilič, kde postupně jednali s vedením elektráren a dolu o možnostech dodávek českých technologií a služeb pro údržbu, renovaci a zvýšení účinnosti provozů. Na jednání v elektrárnách a hnědouhelném dole navázalo setkání s nejvyšším vedením společnosti KEK v její centrále v Prištině.

 České hosty přivítal prezident N. Krasniqi, který představil společnost KEK a její plány na příští období. Současně uvedl, že  KEK ve svých elektrárnách i dolech využívá i české technologie, jejichž kvalita je na špičkové úrovni a vyjádřil přesvědčení, že mise přispěje k dalšímu prohloubení vzájemné spolupráce. Na úvodní představení společnosti KEK navázala představení českých firem a poté konkrétní B2B jednání o možnostech budoucí spolupráci.

Dvoudenní program české obchodní mise uzavřel společenský podnik, kde představitele českých firem, vedení společnosti KEK, elektráren, hnědouhelného dolu a zástupce Ministerstva hospodářství Kosovské republiky přivítal vedoucí ZÚ Priština P. Bílek. Ve svém vystoupení poděkoval kosovské straně za dosavadní spolupráci a zájem o české technologie a služby. Současně vyzdvihl význam konání obdobných česko-kosovských firemních setkání, kde se jedná o konkrétních obchodních příležitostech.

Ilustrační fotografie

Na závěr svého projevu vyjádřil přesvědčení, že česko-kosovská obchodní spolupráce se bude i nadále rozvíjet tak jako dosud. Důkazem dobré spolupráce je rostoucí obrat vzájemné obchodní výměny mezi našimi zeměmi, který se nezastavil ani v době pandemie. Rovněž náměstek ministra hospodářství G. Mjeku poděkoval za zájem českých firem o spolupráci v oblasti energetiky a důlního průmyslu a současně poděkoval Velvyslanectví ČR v Prištině za přípravu firemní mise do Kosova. Po úvodních vystoupeních pokračovala konkrétní jednání o budoucí spolupráci s kosovskými partnery.

PROPED poskytl českým dodavatelům energetických zařízení a důlní techniky příležitost představit své technologie přímo vedení státní energetické společnosti KEK a podpořil je při jednáních s kosovskými partnery o možnostech vývozu do Kosova. Jednání s kosovskými představiteli společnosti KEK, elektráren a dolu zvýšilo povědomí o špičkové kvalitě českých energetických a důlních technologií a rovněž zájem kosovské strany o další spolupráci. Všechny české firmy hodnotily podporu zastupitelského úřadu, organizaci mise do Kosova i samotná jednání s kosovskými partnery velmi pozitivně.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Prištině (Kosovo). Autor: Květoslav Sulek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Kosovo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme