Příležitosti pro české firmy v jihoafrickém obranném a zbrojním průmyslu

Jihoafrický obranný průmysl je z důvodu snižujícího se rozpočtu tamní armády značně proexportně orientován. Díky vysoké úrovni jihoafrických průmyslových kapacit vyrábí jihoafrické společnosti množství sofistikovaných obranných produktů.

Nedostatky v oblasti financí a přístupu na nové trhy mají za následek řadu příležitostí ke spolupráci mezi českými a jihoafrickými zbrojaři. JAR rovněž oplývá významnou kapacitou v oblasti vědy, výzkumu a inovací, a to nejen v obranném průmyslu. Rozvoj mezinárodní průmyslové spolupráce podporuje v JAR i akviziční agentura jejího ministerstva obrany ARMSCOR, která za účelem prohloubení důležitých osobních vazeb navštívila brněnský zbrojní veletrh IDET 2023.

Ilustrační fotografie

Ačkoliv se obranný rozpočet JAR rok od roku ztenčuje a v současnosti se nachází pod úrovní 1 % HDP, jihoafrický obranný průmysl patří i nadále nejen v rámci rozvojového světa k těm nejvyspělejším. Jihoafrická armáda je významným odběratelem produktů jihoafrických společností zbrojního průmyslu, poptávka, kterou vytváří, však není ani zdaleka dostatečná na to, aby udržela toto odvětví v chodu. Tamním společnostem tak nezbývá než se orientovat na zahraniční trhy, a proto je jihoafrický zbrojní průmysl, stejně jako je tomu v případě ČR, silně exportně orientován.

ExportMag.cz: Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Jihoafrické hospodářství je v rámci kontinentu zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější, čemuž odpovídají i jeho průmyslově-výrobní a vývojové kapacity. Není proto divu, že i v obranných technologiích jsou jihoafrické společnosti autorem řady globálně kompetitivních technologií v oblasti dělostřelectva, autonomních obranných systémů, zabezpečených komunikačních prostředků, radarových systémů, dronů, detekce min, obrněných vozidel či letadel.

Častým kamenem úrazu je ve velkém množství případů nikoliv produkt samotný, nýbrž nedostatek financí a tržních příležitostí. Toto však představuje velkou příležitost pro české zbrojaře, kteří uvažují o navázaní spolupráce či navýšení momentálně přepjatých výrobních kapacit, neboť jihoafrické společnosti mají velký zájem o mezinárodní spolupráci zaměřenou především na trhy třetích zemí.

Velký potenciál má s ohledem na výše avizovanou vysokou úroveň výrobních a vývojových kapacit částečný transfer know-how a technologií. Za poměrně rozvinuté lze v JAR považovat i odvětví vesmírného průmyslu, v němž působí velké množství společností. S tímto přímo souvisí oblast vědy, výzkumu a inovací, neboť JAR oplývá vyspělou výzkumnou infrastrukturou, v jejímž čele stojí Rada pro vědecký výzkum a inovace (CSIR). Díky výraznému postavení JAR a jejich společností v Africe napříč drtivou většinou všech odvětví má jakákoliv forma sofistikované spolupráce s tamními subjekty velký potenciál otevřít českým společnostem dveře na třetí trhy, a to na kontinentu či mimo něj.

Ilustrační fotografie

Do popředí podpory tamního zbrojního průmyslu se kromě asociace obranného průmyslu AMD v poslední době staví i akviziční agentura jihoafrického ministerstva obrany ARMSCOR, jejímž zákonným mandátem je rovněž podpora a rozvoj průmyslové spolupráce. Z tohoto důvodu proto zavítala delegace ARMSCOR na 30. ročník významného brněnského zbrojního veletrhu IDET 2023.

Primárním cílem delegace bylo navázat kontakt s relevantními protějšky na straně ČR za účelem formalizace rámcové spolupráce, která by měla pozitivní vliv na rozvoj a podporu kooperace českých a jihoafrických zbrojních podniků, a dále pak také za účelem navázání přímého kontaktu s předními českými zbrojaři. V jednání je řada rámcových memorand vytyčujících strategické oblasti podpory průmyslové spolupráce.

Českým společnostem se zájmem o spolupráci s jihoafrickými protějšky obranného průmyslu se nabízí participace na veletrhu Africa Aerospace and Defence (AAD), který je největším obranným a leteckým veletrhem na kontinentu pořádaným bienálně v jihoafrické Pretorii. Příští ročník se uskuteční v září roku 2024, a to pod záštitou ARMSCOR. AAD pravidelně navštěvují oficiální delegace nejen z celé Afriky a zpravidla se těší velkému množství vystavovatelů ze všech koutů světa. Jedná se tak o unikátní příležitost ke zmapování trhu a navázání či prohloubení klíčových vazeb.

Velvyslanectví ČR v Pretorii nabízí aktivní součinnost všem zájemcům o navázání kontaktu s relevantními subjekty jihoafrického obranného průmyslu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: Mgr. David Vaverka, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme