Příležitosti pro české firmy v rumunských oblastech

V Rumunsku platí, že významný investiční potenciál představuje energetika, lehký průmysl, chemie a zemědělství. Rovněž se nabízí široké možnosti v turistických, lázeňských či ekologicky zaměřených oborech.

Pro české subjekty existuje příležitost zainvestovat také v hojně se rozrůstajících industriálních parcích. Na základě spolupráce s župními resp. obecními radami, místními hospodářskými komorami a dalšími organizacemi je možné vytipovat lokality, které se zajímají o konkrétní mezinárodní kooperaci resp. spolupráci s českými subjekty.

Ilustrační fotografie

V tomto rámci se v Bukurešti uskutečnilo setkání se zástupci municipalit průřezově z celého Rumunska. Z jednání vzešel cílený zájem např. z měst Ramnicu Valcea, Drobeta Turnu-Severin resp. Bălțați, Slănic-Moldova, která hledají investory, nebo obchodní příležitosti.

Ve větším regionálním centru Ramnicu Valcea žije přibližně 120 000 obyvateli, je to hlavní město župy Valcea. Nejvíce zastoupené průmyslové obory jsou chemický průmysl – vyrábí se zde více než 70 různých produktů, mezi nimiž jsou soda, PVC, insekticidy, pesticidy, polykarbonáty, průmysl výroby strojů a zařízení pro ropný a chemický průmysl, a také jsou zde závody pro komponenty silničních vozidel.

Trend bude vyrobit s méně materiálem více, říká spolumajitel společnosti Beneš a Lát

Místní samospráva je otevřená jakékoli spolupráci, má zájem na vytváření nových pracovních míst, což garantuje výhodnými finančními podmínkami např. pří koupi pozemků. Zástupce Ramnicu Valcea představil komplexní program veřejných investic. Mezi současné a budoucí cíle mimo jiné patří úprava koryta řeky Olt, nákup ekologických autobusů na CNG nebo obnova veřejného osvětlení.

Radnice spravuje průmyslový park, který se nachází v jižní části města. Pozemky a průmyslové jednotky, které se na něm nacházejí, lze pronajmout na dobu 49 let. Pozemky využívají moderní inženýrské sítě zafinancované městem. Pro začínající firmy bylo vytvořeno několik podnikatelských center, která poskytují moderní kanceláře, administrativní služby a logistiku.

Všechny tyto výhody se ještě zvýší v souvislosti s probíhajícím dálničním projektem Pitesti – Sibiu, který umožní přístup místní ekonomiky k celoevropské dopravě. Od Bukurešti je město vzdálené 180 km.

Velmi zajímavou lokalitou je Drobeta Turnu-Severin, levobřežní dunajský přístav, který je nejvýznamnějším překladištěm mezi Maďarskem a Černým mořem. Se svými 100 tisíci obyvateli je největší a zároveň hlavní město župy Mahedinti. V této župě mimochodem leží i česká vesnice Eibental, ostatní české vesnice v rumunském Banátu se nacházejí v sousední župě Caraș-Severin.

Průmyslové založení města odpovídá lokalizaci – od roku 1852 se zde stavějí lodě, firma Astra Rail vyrábí železniční vagóny, nejen papírny využívají mohutný energetický potenciál přehrady Železných vrat, kde dvě obří hydroelektrárny zajišťují více než 20 % rumunské energie.

Radnice přepravila industriální park o rozloze cca 20 hektarů s přednostním zájmem o chemický a lehký průmysl, IT servis a samozřejmě turistiku. Na základech bývalé podniku Autonomní správa pro jadernou činnost vyrostla industriální platforma s chemickým založením se specifickými investičními profily.

Z menších lokalit zaujali představitelé města Bălțați z župy Iasi ze severovýchodního kouta Rumunska, kteří představili potenciál i logistickou připravenost parku pro fotovoltaickou energetiku a nastínili možnost získání koncese na výrobu energetických pelet z rašeliniště na prostoru 41,79 ha. Pozornost jistě zaslouží také lázeňské městečko Slănic-Moldova ze župy Bacau, které nabízí investice do lázeňské infrastruktury.

Obecně platí, že z pohledu zástupců měst se jeví velmi perspektivní možnost využití evropských fondů například při environmentálních projektech, nebo při stavbě hydroelektráren, resp. solárních parcích. Představitelé měst jsou otevřeni diskuzi a jsou připraveni pružně reagovat v případě zájmu českých subjektů, na druhou stranu byly předány informace o potenciálu českého průmyslu a firemní bázi. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Energetika | Investice

Doporučujeme