Příležitosti pro české firmy v Senegalu

Ministr zahraničí Tomáš Petříček přijal dne 16. ledna 2019 ministryni pro leteckou dopravu a leteckou infrastrukturu Maïmounou Ndoye Seckovou. Hlavními tématy jednání byly dvoustranné vztahy a úspěšně se rozvíjející ekonomická spolupráce. V jednáních s ministryní Seckovou pokračovali 17. ledna 2019 státní tajemník ministerstva zahraničí Miloslav Stašek a náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa.Hlavním důvodem cesty ministryně Seckové do ČR byl úspěch české firmy Transcon Electronic Systems, která se senegalskou vládou uzavřela kontrakt na kompletní rekonstrukci pěti regionálních letišť. K úspěchu projektu významným dílem přispělo Ministerstvo zahraničí věcí ČR a Velvyslanectví ČR v Dakaru, které trvale celý proces sjednání projektu podporovalo v rámci své proexportní koncepce.

Na projektu se rovněž podílí celá řada českých subdodavatelů. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších českých projektů v subsaharské Africe za posledních několik desetiletí. Koncem prosince 2018 proběhlo v Senegalu oficiální zahájení projektu za účasti senegalského prezidenta Macky Salla.

Nová epocha česko-senegalských vztahů začala znovuzřízením našeho velvyslanectví v Dakaru 28. listopadu 2013. Díky aktivitě českých diplomatů v Senegalu se mimo již zmíněné rekonstrukce letišť podařila realizovat celá řada dalších projektů.

Prezident republiky Senegal Macky Sall oznámil 4. dubna 2018 zájem o nákup čtyř cvičných proudových letounů L-39NG. Objednávka zahrnuje nákup strojů ve verzi lehkých bitevníků, které budou zároveň disponovat schopnostmi pro kompletní výcvik pilotů. Oznámený obchod zároveň zahrnuje přecvičení pilotů na L-39NG, výcvik instruktorů a výcvik pro letecký boj, dále pak zaškolení mechaniků a dodávky náhradních dílů a vybavení pro pozemní podporu.

V červnu roku 2017 došlo v Senegalu k zahájení programu MEDEVAC, během kterého byly provedeny v nemocnici v druhém největším městě Thies již dvě operační mise ORL a gynekologie a dvě prospekční mise českých traumatologů. Součástí projektu je také zaškolení místních lékařů. Projekt pokračuje i v roce 2019.

V pokročilé fázi přípravy je i Smlouva mezi vládami Senegalu a České republiky o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. I v této oblasti se rýsují velmi zajímavé a konkrétní příležitosti pro české podniky.

V Senegalu jsou zajímavé příležitosti také v oblasti zemědělství. V květnu roku 2016 navštívil Senegal ministr zemědělství s početnou podnikatelskou delegací. Aktuálně je připravován zemědělský projekt českých firem ve středním Senegalu. Jedná se oblast zavlažování, solární energetika a mechanizace.

Škoda Auto připravuje v Dakaru slavnostní otevření svého oficiálního zastoupení.

Velkou popularitu, zájem české veřejnosti a respekt odborníků přináší projekt České zemědělské univerzity „Podpora národních parků Senegalu“, konkrétně „Chov antilop Derbyho“, zahájený již v roce 2000. Za téměř 20 let své existence dosáhl úctyhodných výsledků, z šesti původních zvířat převezených do rezervace Bandie jsou dnes díky řízenému křížení dvě stáda čítající téměř 200 zdravých jedinců.

Senegal se díky své bezpečnosti a přírodním krásám stává novou oblíbenou destinací českých turistů, v tomto roce lze očekávat příjezd až 4 000 českých turistů.

• Teritorium: Afrika | Senegal | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme