Příležitosti pro smart city technologie v Bosně a Hercegovině

Velvyslanectví České republiky uspořádalo ve dnech 7. a 8. června 2021 semináře v Banja Luce a Sarajevu věnované tématu využití smart city technologií v dopravě. Uskutečnily se u příležitosti návštěvy podnikatelské mise českých firem.

Na seminářích byla diskutována témata inteligentního řízení dopravy a chytrého parkování. Představily se české firmy DataFromSky, zabývající se využitím umělé inteligence při analýze záběrů z videokamer a jejím uplatněním v silničním provozu, a Incinity, která vyvinula softwarovou platformu pro integrované řízení smart city systémů ve městech. Dalším tématem byla chytrá hromadná doprava.

Firma Herman elektronika prezentovala širokou paletu produktů pro řízení hromadné dopravy vč. systému pro udělení preference autobusům a trolejbusům na křižovatkách. Firma Monet+ seznámila účastníky se systémem plateb za hromadnou dopravu využívajícím platební karty.  Jako poskytovatelé konzultantských služeb pro oblast smart cities byly představeny firmy SmartPlan a Market Connect.

Seminářů se zúčastnili představitelé šestnácti měst a obcí Bosny a Hercegoviny a prezentovali své zkušenosti v oblasti využití digitálních technologií v dopravě a plány na rozvoj smart city infrastruktury do budoucna.

Účastníci tak získali příležitost se blíže seznámit s problematikou dopravy v hlavním městě Sarajevu, kde se chystá tendr na systém inteligentního řízení dopravy, připravuje se realizace systému inteligentního parkování a v pilotní fázi již probíhá realizace systému digitalizovaného dispečinku hromadné dopravy a elektronických plateb jízdného. Zároveň měli možnost vyslechnout si informace o situaci dalších měst a jejich plánech na rozvoj systémů parkování, chytré mobility a veřejné dopravy.

Řada pilotních smart city projektů byla v Bosně a Hercegovině realizována v rámci programu Smart City Iniciative, podpořeného Rozvojovým programem OSN. Některá často i menší města rozvoj chytrých technologií financují z vlastních prostředků.  Na seminářích zaznělo několik příkladů dobré praxe z této oblasti.

České firmy na seminářích představily kompetence českého průmyslu na poli inteligentního řízení dopravy ve městech a seznámily účastníky s  trendy v této oblasti. Některá města v Bosně a Hercegovině již dnes využívají české technologie pro řízení dopravy a parkování a existuje potenciál pro další rozvoj uplatnění digitálních technologií v dopravě ve městech.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ondřej Picka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Software a ICT služby

Doporučujeme