Příležitosti pro spolupráci s chilským regionem Valparaíso

Dne 19. července 2023 velvyslanec Bechný navštívil Valparaíso. Při jednáních velvyslance doprovázeli zástupci českého investora, společnosti Solek Group, která rozvíjí významné aktivity v tomto regionu.

Schůzky se zúčastnili vedoucí kabinetu guvernéra Mathius O’Nell Duque a vedoucí poradce pro strategické projekty Victor Hugo Bahamonde.

Ilustrační fotografie

Velvyslanec představil zájem ČR o spolupráci s regionem Valparaíso, který patří k nejvýznamnějším v rámci Chile. V tomto 5. chilském regionu jsou významná města Valparaíso, Viňa del Mar a San Antonio a také ostrov Rapa-Nui.

Již během návštěvy velvyslanců EU letos v květnu bylo zmíněno, že region řeší celou řadu problémů např. znečištění ovzduší, problémy v dopravě, nedostatek sociálního bydlení, zhoršení bezpečnosti, špatné zdravotnické služby a také mnoho dalších otázek spojených s provozem přístavů Valparaíso a San Antonio. Z těchto důvodů ČR vidí velký potenciál v prohloubení vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce.

ExportMag.cz: Olpran zkouší prorazit v Chile, z nějž roste ráj cyklistů

Zároveň v tomto regionu působí nejvýznamnější český investor – společnost Solek Group. V současné době je zde realizováno portfolio celkem osm fotovoltaických projektů o kapacitě 149 MW v hodnotě 149 mil. USD. Dva solární parky jsou již v provozu, čtyři ve výstavbě a dva ve stádiu příprav a projekce. Významným je především projekt fotovoltaického parku La Leyda o kapacitě 94 MW, který by měl být napojen na výrobu zeleného vodíku pro přístav San Antonio.

Ze strany zástupců regionální vlády Valparaíso byly se zájmem vyslechnuty slova velvyslance a také prezentace zástupců Solek Group. Ocenili zájem české strany o region Valparaíso a přislíbili maximální součinnost při realizaci českých obchodně-ekonomických aktivit v regionu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiagu de Chile (Chile).

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí

Doporučujeme