Příležitosti v Arménii v oblastech digitalizace, smart cities i energetiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími partnery uspořádalo v Praze ve dnech 17. a 18. října 2022 podnikatelské fórum Východního partnerství.

Akce se uskutečnila v rámci českého předsednictví v Radě EU. Za Arménii se zúčastnila delegace vedená ministrem ekonomiky panem Vahanem Kerobyanem. Česká republika tak pokračuje ve své dlouhodobé podpoře zemí Východního partnerství a snah o větší spolupráci.

Ilustrační fotografie

Konference s názvem „Eastern Partnership Business Forum: Geoeconomic Challenges and Opportunities“ proběhla ve dnech 17. a 18. října. Fóra se zúčastnili vládní činitelé ze všech pěti zemí Východního partnerství (tedy z Ukrajiny, Moldavska, Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu), zástupci EU, jakož i řady mezinárodních organizací, obchodních a finančních institucí.

Arménskou delegaci vedl ministr ekonomiky Vahan Kerobyan, v dalších tematických panelech vystoupili také poradkyně vicepremiéra Mane Adamyan a náměstek ministra ekonomiky Armen Arzumanyan. Za podnikatelský sektor se zúčastnilo dalších osm zástupců arménských obchodních asociací a dalších institucí, z toho pět osob v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie se zaměřením na oblast digitalizace a IT.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Cílem fóra bylo diskutovat o příležitostech k prohloubení a rozšíření obchodní spolupráce mezi zeměmi Východního partnerství a státy EU. Zároveň se konference zaměřila také na geoekonomická rizika, včetně vysoce aktuální snahy o zmenšení hospodářské závislosti zemí EU i Východního partnerství na Rusku.

Hlavními tématy konference byla spolupráce v oblasti digitální transformace, energetické tranzice, tzv. smart cities, udržitelného zemědělství a screeningu zahraničních investic. Těmto oblastem pak odpovídaly i následné tematické exkurze. Arménská delegace v rámci programu navštívila českou společnost Seznam.cz a měla možnost se seznámit se širokým spektrem služeb, které firma nabízí.

V rámci navazujícího projektu na podporu ekonomické diplomacie se zaměřením na oblast digitalizace a IT se po skončení konference arménská delegace zúčastnila také setkání na Fakultě informačních technologií (FIT) ČVUT, kde měla možnost se seznámit s výukou IT v Česku a navázat kontakty pro možnou další spolupráci. Dále se delegace zúčastnila exkurze ve firmě PRUSA3D, kde měla možnost se blíže seznámit nejen s výrobou nejmodernějších 3D tiskáren, ale také se vzdělávacími projekty společnosti v oblasti rozvoje školství.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Jerevanu (Arménie).

• Teritorium: Arménie | Asie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme