Příležitosti v oblastech odpadového hospodářství a vodohospodářství v JAR

Jihoafrické hospodářství postižené dopady pandemie covid-19 se již před současnou krizí nacházelo ve stavu tzv. technické recese.  Vláda schválila mimořádné investice a přesuny v rozpočtu k nastartování ekonomického růstu. Součástí strategie, kterou prezentoval v parlamentu ministr financí Mboweni, je navýšení prostředků municipalitám mj. na investice v oblasti odpadového hospodářství a vodohospodářství, což může znamenat příležitosti pro české dodavatele.

Kletr / Shutterstock.com

Vedle vodohospodářských staveb jako např. čistíren odpadních vod, nádrží, potrubních rozvodů, měřidel spotřeby vody, kanalizace apod., mají být finance určeny taktéž na investice do dopravní a energetické infrastruktury, veřejného osvětlení, opravy silniční sítě či projekty tzv. waste management.

Konkrétně radnice okresu Tshwane hlavního města Pretorie obdrží na realizaci vodohospodářských projektů a na likvidaci a třídění odpadu celých 3,9 mld. randů (asi 5,5 mld. Kč). Obdobně jsou na tom regiony v ostatních provinciích.

Část prostředků bude určena na údržbu stávajících zařízení a inženýrských sítí, opravy rozvodů elektřiny a vody, rozšíření vodních nádrží a kanalizaci. Na čistírny odpadních vod a vodohospodářské projekty bylo alokováno 218 mil. randů (303 mil. Kč). V oblasti Tshwane je naplánována údržba 15 vodních čistíren. Jeden z prvních již schválených tendrů na rozšíření čistírny odpadních vod Rooiwal získala firma Ekurhuleni Water Care Company Ltd.

Rostoucí jihoafrické aglomerace se dlouhodobě potýkají s nedostatkem (nejenom) pitné vody a problémy kolem likvidace odpadu. Stávající plán vlády proto radnice vítají. Na druhou stranu v minulosti podobné iniciativy nezřídka končily bez konkrétního přínosu pro místní obyvatelstvo z důvodu korupce či nekompetentne komunálních politiků. Současná vláda prezidenta Ramaphosy prohlásila boj proti korupci za jednu ze svých hlavních priorit, a je v jejím nejvyšším zájmu, aby v časech ekonomické krize a rostoucího státního dluhu veřejné prostředky konečně našly svůj cíl.

Vzhledem k tomu, že se zahraniční firmy se v Jižní Africe nemohou účastnit veřejných tendrů, české společnosti do výběrových řízení mohou zasáhnout pouze jako subdodavatelé produktů a technologií pro jihoafrické koncové dodavatele. Bližší informace poskytne obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví v Pretorii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika. Autor: Mgr. Viktor Dolista, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Jihoafrická republika
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme