Příležitosti v saúdském zpracovatelském průmyslu i pro české firmy

Saúdský Národní úřad pro rozvoj průmyslu zveřejnil mapu investičních a podnikatelských příležitostí ve zpracovatelském průmyslu.

Mapa přehledně vypočítává prioritní sektory, existující dodavatelský řetězec a dostupné pobídky či případné zapojení místního subjektu. Příležitosti jsou rozděleny na letecký, automobilový, stavební, chemický, potravinářský, strojírenský, kovozpracovatelský, zdravotnický/farmaceutický průmysl a obnovitelnou energetiku.

Saúdská Arábie

Automobilový průmysl

V oblasti automobilového průmyslu je nutné vyplnit některé mezery v dodavatelském řetězci. Listovanou investiční příležitostí je tak kupříkladu založení produkce pneumatik, slévárny hliníku, či kovoobráběcího provozu pro autosoučástky.

Vzhledem k trendu elektromobility pak je poptáváno také založení závodu na výrobu lithiových článků i o produkční kapacitě až 28 GWh za rok. Vrcholem řetězce je pak pobídka na založení automobilky. Stejně jako v případě leteckého průmyslu je zde nabídka na financování pokrývající až 75 % nákladů, výjimku z dovozních cel na suroviny a vybavení, úhrada části mzdy saúdských zaměstnanců a pomoc s nalezením místního spoluinvestora. Podrobněji v příslušné sekci webu Industrial Centre.

Letecký průmysl

V oblasti leteckého průmyslu již existují v zemi určité počáteční pokroky, avšak zejména v sektoru obrany (kompletace nosných ploch pro stíhací letouny). V oblasti civilního leteckého průmyslu je poptávka po založení závodu na produkci obráběných součástek z titanu s certifikací pro letecký průmysl.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

V současné době království disponuje produkční kapacitou 15,6 kilotun titanové houby, tudíž je dostatek surového materiálu pro výrobu specializovaných součástek. Saúdský Fond pro rozvoj průmyslu pak nabízí půjčku pokrývající až 75 % nákladů.

Obdobnou příležitost nabízí vláda v oblasti výroby uhlíkových kompozitů pro letecký průmysl. V neposlední řadě vláda poptává založení produkce civilních bezpilotních prostředků. Podrobněji v příslušné sekci webu Industrial Centre.

Chemický průmysl

Saúdská Arábie má komparativní výhodu pro chemický průmysl především v blízkosti produkce ropy. Není tedy divu, že chemický průmysl má v zemi delší tradici než řada jiných odvětví. Přesto se země chce přesunout k větší soběstačnosti ve výrobě těchto produktů a také se posunout v hodnotovém řetězci výše.

Vláda tak poptává založení výroby řady základních, ale také specializovaných produktů, mezi jinými provozy na výrobu kyseliny fumarové, kyseliny propionové, kopolyesterových etherů, fluorovodíku, neopentylglykolu, vlákna ultravysokomolekulárního polyetylénu nebo iontoměničové pryskyřice.

Pobídky se zde v zásadě neliší od již výše zmíněných sektorů. Podrobněji k chemickému průmyslu na webových stránkách Industrial Centre.

Ilustrační foto

Strojírenství

Také v oblasti strojírenství stojí listované příležitosti zejména v segmentech produktů, které se do země musí dovážet. Mezi jinými se tak nabízí příležitost k rozšíření výroby ventilů (hodnota dovozu v roce 2018 35,2 mld. Kč)., zejména pro ropný či petrochemický průmysl a pro čistírny odpadních vod, dále pak výroba pump, elektrických motorů, systémů automatizaci procesů, či transformátorů.

Většina provozů tohoto druhu je v zemi přítomna, avšak objem výroby nepostačuje k pokrytí ani malého množství dovozů. Jedná se tedy o možnost jak založení nových provozů, tak o rozšíření stávající kapacity. Více informací a podrobnosti se nachází na příslušné sekci webu Industrial Centre.

Zdravotnické prostředky a materiál

V této oblasti jsou listovány zejména příležitosti pro výrobu spotřebního materiálu, spíše než pokročilých přístrojů. Jedná se tak zejména o spotřební materiál používaný při hemodialýze, léčbě fraktur, spotřební materiál používaný při transfúzích a infúzní pumpy. U těchto příležitostí pak nejsou uvedeny konkrétní pobídky, pouze informace o potenciální velikosti trhu. Lze se tedy domnívat, že sektor bude rozpracován až v další fázi.

V přidruženém farmaceutickém průmyslu, kde má vláda taktéž rozsáhlé plány, je poptáváno vybudování výroby, či technologický transfer v oblasti produkce inzulínu, očkovacích látek a preparátů pro biologickou léčbu. Podrobněji v příslušné sekci webu Industrial Centre.

Obnovitelná energetika

Vláda Saúdské Arábie oznámila v minulosti řadu projektů v oblasti produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaických a větrných. Přesto je na stránkách Industrial Centre v tomto sektoru listována jediná konkrétní investiční příležitost, a sice zavedení výroby robotů pro automatické čištění fotovoltaických panelů.

Oproti výše uvedeným příležitostem je zde významný lokální prvek. Technologie byly vyvinuty místní společností, která vystupuje také jako spoluinvestor a rozsáhlé fotovoltaické projekty v zemi slibují stabilní odbyt. Právě přítomnost místního subjektu má potenciál významně zkrátit přípravnou fázi projektu oproti dalším výše uvedeným příležitostem. Podrobněji v příslušné sekci webu Industrial Centre

Ačkoli je nezbytný objem investic do výše uvedených sektorů nemalý, slouží saúdská mapa investičních příležitostí jako dobrá orientační pomůcka k trendům budování domácích kapacit v Saúdské Arábii. Vedle investice samotné se jako příležitost jeví zejména dodávka potřebných technologií nebo vstupních surovin. Stejně tak výcvik, výuka a školení personálu představuje v zemi dlouhodobě významnou příležitost.

Ilustrační foto

Kovozpracovatelský průmysl

V návaznosti na loni oznámenou Národní strategii těžby se vláda snaží rozvinout také zpracování v budoucnu vytěžených surovin. Poptáváno je tak založení provozů pro výrobky z hliníku, mědi, hořčíku, niklu, manganu či křemíku. Poptáváno je zejména zpracování rudy a výroba ingotů, katod či plátů, stejně jako odlévání předmětných výrobků.

V oblasti zpracování hliníku cílí vládní pobídky na již výše zmíněný automobilový průmysl s konkrétní poptávkou po odlévání hliníkových kol či motorových bloků. Podrobněji v příslušné sekci webu Industrial Centre.

Celá mapa investičních příležitostí je k dispozici na webových stránkách NIDC.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rijádu (Saúdská Arábie). Autor: Vojtěch Hromek.

• Teritorium: Asie | Saúdská Arábie | Zahraničí

Doporučujeme