Přímé vstupy do zahraničních obchodních rejstříků a obdobných databází

V dokumentu lze nalézt informace o přístupu do zahraničních obchodních rejstříků a obdobných databází fungujících na komerční bázi, stejně jako přehled poplatků za některé výpisy z těchto databází. Najdete zde kontakty na příslušné internetové stránky.

V dokumentu lze nalézt informace o přístupu do zahraničních obchodních rejstříků a obdobných databází fungujících na komerční bázi, stejně jako přehled poplatků za některé výpisy z těchto databází.

V současné době jsou k dispozici informace o přístupu do rejstříků a o výši poplatků za různý rozsah informací u 26 zemí – Belgie, Irsko, Řecko, Dánsko, Itálie, SRN, Estonsko, Lotyšsko, Španělsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Francie, Rakousko, Austrálie, Bulharsko, Polsko, Kanada, Slovensko, Lucembursko, Švýcarsko, Nizozemí, Nový Zéland, Velká Británie, Island, USA.

Tyto informace jsou v případě některých zemí (Belgie, Irsko, Řecko, Dánsko, Itálie, SRN, Estonsko, Lotyšsko, Španělsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Francie, Rakousko) dostupné na Obchodním rejstříku Evropské Unie (European Business Register), který obsahuje většinou komerční databáze firem. Tento rejstřík se neustále aktualizuje, např. v poslední době byl doplněn o databáze firem Estonska a Lotyšska. Do budoucnosti lze očekávat, že bude dále rozšiřován, především o nové členské země. Další země mají své vlastní rejstříky, příp. databáze firem.

European Business Register (Obchodní rejstřík Evropské Unie) obsahuje informace o přístupu k obchodním rejstříkům a dalším databázím, obsahujícím ekonomické informace o subjektech výše uvedených zemí, o zpoplatnění či nezpoplatnění jednotlivých informací, včetně přehledu poplatků a způsobu jejich úhrady. Na registrech některých zemí, např. Itálie, Francie a Rakouska, nejsou k dispozici informace v angličtině.

Kromě zahraničních obchodních rejstříků je zde uveden také přístup do českého obchodního rejstříku, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, odkazuje buď na portál resortu nebo Informační registry. Veškeré informace jsou k dispozici zdarma.

Přehled zemí, jejichž informace jsou dostupné přes Obchodní rejstřík Evropské Unie

Belgie

 • na stránkách belgické pobočky Evropské databáze firem (Euro DB) – www.eurodb.be (viz www.ebr.org, odkaz Belgie) lze pořídit výpisy obsahující informace o belgických firmách, dále jsou zde k dispozici ceníky za poskytování těchto služeb

Dánsko

 • informace o dánských firmách jsou k dispozici na stránkách datacvr.virk.dk
 • část informací pouze v dánštině

Estonsko

 • informace jsou k dispozici na stránkách Centra rejstříků (spadajícím pod estonské Ministerstvo spravedlnosti): www.rik.ee (viz www.ebr.org, odkaz Estonsko); některé informace jsou zdarma jako např.:
  • jméno společnosti, reg. číslo, status společnosti, tzn. zda je společnost stále evidována v rejstříku nebo zda je již vymazána, výše základního jmění společnosti, soud, u kterého je společnost evidována, adresa společnosti a datum zápisu do obchodního rejstříku další informace jsou již zpoplatněny, ale na těchto stránkách není k dispozici ceník za poskytnutí takovýchto informací

Finsko

 • informace o finských firmách lze získat na stránkách www.prh.fi (viz www.ebr.org, odkaz Finsko), dále po zadání odkazů wider access to company details, poté closing down of business lze po zadání identifikačního čísla firmy získat zdarma údaje o dané firmě v rozsahu odpovídajícímu ostatním zemím; na výše uvedené stránce je možné získat také přehled cen za obsáhlejší zpoplatněné informace

Francie

 • přístup k informacím, stejně jako přehled poplatků za ty z nich, které jsou zpoplatněny, je na francouzských webových stránkých (viz www.ebr.org, odkaz Francie); pro přístup je třeba použít odkaz accés visiteurs, pro ceník produits et tarifs

Irsko

 • na www.ebr.org pod odkazem Irsko je k dispozici databáze irských firem na adrese www.cro.ie (Companies registration Office), informace o irských firmách jsou dostupné na odkazuCompany search a na odkazu Fees je přehled poplatků za výpisy z rejsříku

Itálie

 • přístup k informacím o italských subjektech je na stránkách www.infocamere.it, výpisy z databází jsou pouze v italštině, v angličtině jsou jen obecné informace o rejstříku

Lotyšsko

 • informace o lotyšských firmách jsou k dispozici na www.lursoft.lv (viz www.ebr.org, odkaz Lotyšsko), na této adrese je k dispozici také přehled poplatků (odkaz The price list) za poskytováni těchto informací, dále grafické zobrazení vztahů mezi subjekty a vzory zpoplatněných i nezpoplatněných výpisů z místní databáze, včetně ceny (odkaz Subscribe)

Norsko

 • informace o norských firmách jsou k dispozici na www.brreg.no (viz www.ebr.org, odkaz Norsko); na odkaze Information je možné se zaregistrovat pro placený přístup do rejstříku; přehled poplatků je uveden na odkaze Fees for information, většina informací není zpoplatněna

Rakousko

 • informace o rakouských firmách jsou dostupné na adrese: www.telekom.at (viz www.ebr.org, odkaz Rakousko), jedná se o komerční databázi firem; registrace rakouských firem v této databázi je dobrovolná a je zpoplatněna, čímž se liší např. od českého obchodního rejstříku; databáze obsahuje i přehled poplatků za poskytováni těchto informací

Řecko

 • databáze řeckých firem je na adrese www.acci.gr (viz www.ebr.org, odkaz Řecko), je dočasně nedostupná, protože se aktualizuje

SRN

 • na www.creditreform.de jsou k dispozici informace o německých firmách (viz www.ebr.org, odkaz Německo), jde o německou pobočku Mezinárodní hospodářské databanky – Creditreform, nejde o obchodní rejstřík, pouze o soukromou databázi firem, přehled poplatků za přístup do obchodních rejstříků bohužel není k dispozici
 • Mimo již známého rejstříku německých firem creditreform, je nyní k dispozici další registr s daleko snazším přístupem k informacím a to na internetové adrese: www.genios.de. Dále přes odkaz „schnellsuche“. Na této stránce je přístup i k databázím dalších států, jak Rakouska, Švýcarska, Velké Británie, Irska, Itálie, atd.Veškeré informace z tohoto zdroje jsou zpoplatněny.

Španělsko

 • informace o španělských firmách jsou dostupné na adrese: www.registradores.org, (viz www.ebr.org, odkaz Španělsko); pro přístup do španělské databáze firem je nutno se zaregistrovat a uzavřít smlouvu o přístupu do databáze firem

Švédsko

 • informace o švédských firmách jsou k dispozici na www.prv.se (viz www.ebr.org, odkaz Švédsko); přehled informací o švédských firmách je na odkaze About us; Databases and serivces; The Trade and Industry Register a zde na odkazu Prislista je přehled poplatků za výpisy z této databáze (registr je pouze ve švédštině s anglickými vysvětlivky)

zpět na začátek

Přehled zemí, jejichž informace jsou dostupné přes jejich národní obchodní rejstříky

Austrálie

Bulharsko

 • V případě Bulharska máme prozatím k dispozici pouze registr malých a středních firem. A to na internetové adrese: www.asme.bg, Informace o těchto bulharských firmách jsou dostupné pod odkazem: „register“, dále „Search for SMEs“.

Island

 • Informace o islandských firmách jsou dostupné na internetové adrese: www.rsk.is/fyrirtaekjaskra. Tyto stránky bohužel nejsou v angličtině.

Jersey

 • Informace o firmách majících sídlo na tomto britském ostrově, který ale nespadá do daňové jurisdikce Velké Británie, jsou k dispozici na internetové adrese: www.jerseyfsc.org. Dále pod odkazem „The Registry“, poté „search a company name“.

Kanada

 • informace jsou přístupné bezplatně buďto na celostátním registru: Industry Canada a dále některé provincie mají také své vlastní registry, např.:
 • pouze provincie British Columbia má placené přístupy do jejich registrů, tento zdroj nám ovšem není zatím znám, stejně je tomu v případě dalších kanadských provincií

Lucembursko

 • nemá dostupné informace přes European business register, ale přes Registre de Commerce et des Sociétés, některé druhy informací jsou zpoplatněny a některé nikoliv, například dílčí informace – obchodní jméno nebo IČ subjektu jsou zdarma; informace jsou k dispozici pouze ve francouzštině

Nizozemí

 • nemá rovněž dostupné informace přes European business register; informace jsou k dispozici na adrese: www.kvk.nl, dále nutno zvolit odkaz Trade register, access to Trade reister, inf. products; výpis z rejstříku obsahující následující informace stojí 2,50 EUR:
  • jméno společnosti, její adresa, informace o jejích společnících, jednatelích a akcionářích, dále právní formu, datum vzniku, počet zaměstnanců, výše základního jmění a informace o všech provozovnách;
  • informace o historii společnosti jako je bývalé jméno společnosti, příp. bývala adresa nebo bývalí jednatelé společnosti přijde také na 2,50 EUR;
  • stručné informace jako jméno spol. registrační číslo, právní forma spol., předmět podnikání, počet zaměstnanců a adresa spol. přijde pouze na 0,30 EUR;
  • informace z roční účetní uzávěrky přijdou na 2,90 EUR

Nový Zéland

 • informace jsou dostupné na registru společností spravovaném novozélandským Ministerstvem ekonomiky; na tomto registru je k dispozici vyhledávání obchodního jména, příp. dalších informací, např. o sídle společnosti, jménech akcionářů, jednatelů, atd.; také je zde přehled cen podle rozsahu poskytnutých informací

Polsko

 • nemá dostupné informace přes European business register; informace o polských subjektech jsou dostupné na: www.teleadreson.pl, k dispozici jsou informace o ročním obratu společností, roce založení společnosti, počtu zaměstnanců, atd., navíc je zde také ceník za jednorázový i opakovaný přístup do této databáze

Slovensko

 • nemá dostupné informace přes European business register; přístup je stejný jako v případě českého obchodního rejstříku, tzn. na stránkách slovenského Ministerstva spravedlnosti: www.orsr.sk; veškeré informace jsou poskytovány zdarma

Švýcarsko

 • nemá dostupné informace přes European business register; na adrese www.zefix.admin.ch existuje zdarma federální ústřední registr švýcarských firem, ze kterého je možný také přístup do většiny kantonálních registrů (některé švýcarské společnosti jsou registrovány pouze v těchto kantonálních registrech), informace jsou dostupné kromě němčiny, francouzštiny, italštiny také v angličtině;
 • většina kantonů má svůj vlastní kantonální registr, z kterého je možné získat určité informace zdarma, rozsah nezpoplatněných informací se liší kanton od kantonu, např. v 7 kantonech (z celkových 26) lze získat úplný výpis o ekonomických subjektech, další alternativou, aplikovanou v ostatních kantonech, je získání pouze částečných informací zdarma, týkajících se např. obchodního jména společnosti nebo jejího identifikačního čísla
 • dále pouze v některých kantonech jsou registrovány subjekty všech právních forem; běžným jevem ve Švýcarsku je registrování pouze takových subjektů, jejichž právní forma odpovídá našim akciovým společnostem, další typy společností jsou registrovány jen v případě, že vznikly nebo změnily jméno po 1. 1. 2000, u ostatních společností probíhá doregistrování;
 • další výjimku tvoří subjekty provozující nezávislé povolání nebo samostatnou zemědělskou činnost, jelikož nemusí být ve všech kantonech registrovány;
 • z výše uvedeného vyplývá, že rozsah zpoplatnění přístupu do švýcarských obchodních rejstříků závisí na rozhodnutí jednotlivých kantonů

Velká Británie

 • nemá dostupné informace přes European business register; výpisy z rejstříku jsou k dispozici zdarma na webové adrese WebCHeck; tyto výpisy obsahují běžný typ informací, podrobnější informace jsou již zpoplatněny, jako např. informace z účetní uzávěrky nebo z daňových přiznání; ceny se pohybují v rozmezí 4–5 liber;
 • informace o cenách lze získat na: www.companieshouse.gov.uk

zpět na začátek

Přehled registrů jednotlivých federálních států USA

Informace jsou dostupné pouze na registrech jednotlivých států, na rozdíl od jiných federací neexistuje federální registr. Níže je uveden přehled přístupů v jednotlivých amerických státech:

zpět na začátek

Kontakt a další informace

Ministerstvo financí

Ústřední finanční a daňové ředitelství
doručovací adresa:
Letenská 15
118 10 Praha 1
tel. +420 25704 1111

V případě dotazů ohledně přístupů od zahraničních obchodních rejstříků či komerčních databází firem se obraťte na:

Českou daňovou správu

odd. 491 – Mezinárodní spolupráce při správě přímých daní
Ing. Petr Tomeš, tel. +420 25704 4208

zpět na začátek

Doporučujeme