PŘÍMÝ PŘENOS: Slavnostní večer při příležitosti předávání Národních cen kvality 2019

Prestižní národní i mezinárodní ocenění získávají firmy i organizace z veřejného sektoru podle toho, jak kvalitně plní potřeby zákazníků, klientů a zaměstnanců. Důležitá je i produktivita práce, hospodářské výsledky a míra vytváření inovativního prostředí.Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky za podpory vlády ČR ve Španělském sále Pražského hradu 26. listopadu slavnostně vyhlásily Národní ceny kvality České republiky, Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a výsledky dalších cen. Absolutním vítězem v Národní ceně kvality ČR je letos firma Albert Česká republika, s.r.o.

„Národní ceny kvality a ceny za společenskou odpovědnost nabízejí možnost porovnat se s těmi nejlepšími společnostmi a učit se z jejich Best Practices. Budu rád, když se naši podnikatelé i ostatní organizace budou zapojovat do soutěže v podobné míře, jako je to běžné na západě Evropy,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Přestože se pozornost soustřeďuje spíše na významné projekty velkých společností, existují zde desetitisíce firem, jejichž aktivity na poli společenské odpovědnosti a managementu kvality jsou neméně důležité. Chovají se často odpovědně nikoliv proto, že je to součástí procesního řízení, ale že to intuitivně cítí a tak by to mělo být,“ doplňuje ministr. 

Národní ceny kvality se udělují ve více než 80 zemích světa podle totožných kritérií. Hodnotí se všechny parametry organizace – od kvality řízení, přes ekonomické výsledky, vztah k zákazníkům, zaměstnancům a k životnímu prostředí až po úroveň výsledného produktu. V Evropě jsou organizace hodnoceny na základě Modelu excelence EFQM a oceněné organizace, které získaly nad 500 bodů, se mohou účastnit mezinárodní soutěže.

Změna přichází s inovační strategií

„Příští rok chceme v návaznosti na Inovační strategii ČR změnit pojetí oceňování kvality,“ doplňuje ministr Havlíček.

Vítězem v podnikatelském sektoru se stala společnost Albert Česká republika, s.r.o., která získala titul „Excelentní organizace“ a mezinárodní ocenění „Recognised for Excelence – 5 STAR“. Organizace je také absolutním vítězem programu excelence Národní ceny kvality České republiky.

Ve veřejném sektoru získal prvenství Krajský úřad Moravskoslezského kraje a také ten získává titul „Excelentní organizace“ a mezinárodní ocenění „Recognised for Excelence – 5 STAR“.

Na slavnostním večeru byli vyhlášeni a oceněni i vítězové Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. Hodnotí se úroveň zavedení konceptu a vyspělost společenské odpovědnosti. Tento model byl vytvořen Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) a Organizací spojených národů UN Global Compact. Hodnocení je plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy a vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění společenské odpovědnosti a to jako základu a součásti podnikání v 21. století v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.

Vítězem v podnikatelském sektoru je Miele technika s.r.o., která obdržela ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní titul „Committed to Sustainability – 2 START“. Ve veřejném sektoru zvítězila Městská část Praha 13, Úřad Městské části Praha 13. Kromě Národní ceny kvality České republiky a Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost byla na slavnostním večeru předána i další ocenění v programu Česká kvalita, který podporuje kvalitní produkty, výrobky a služby.

Videozáznam slavnostního večera

Doporučujeme