Příprava programu IPARD 3 pro Srbsko

Podle zdrojů z Ministerstva zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství Srbska se očekává, že do konce tohoto roku bude podepsán program IPARD 3.

V programu je na rozvoj zemědělství vyčleněno 280 milionů EUR, které se rozdělují na jednotlivé podporované oblasti formou subvencí. Do fondu přispívá finančně ze 75 % Evropská unie a zbylých 25 % zajištuje srbský stát.

Ilustrační foto

IPARD 3 by měl navazovat na předchozí programy IPARD 1 a IPARD 2 a očekává se, že řada subvencí bude opět určena na nákup různé zemědělské technologie a zemědělské techniky jako je například vybavení stájí, traktory apod. Zde se otevírá prostor i pro možné dodávky českých firem, které jsou známé svými kvalitními zemědělskými technologiemi.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme