Připravované zavedení povinného zdravotního pojištění v Jižní Africe je příležitostí pro české firmy

Jihoafrické ministerstvo zdravotnictví představilo poslední verzi zákona o povinném zdravotním pojištění, které umožní přístup ke zdravotnickým službám širokým vrstvám bez ohledu na jejich finanční postavení. Implementaci zákona bude provázet potřeba zvýšení kapacit a renovace většiny veřejných zdravotních zařízení a nemocnic, což může znamenat příležitosti pro české dodavatele zdravotních zařízení, výrobků a léčiv.Jihoafričtí občané, kteří si to mohou dovolit, mají v tuto chvíli možnost uzavřít nákladné pojištění se soukromými společnostmi, které v určité míře hradí péči v soukromých zdravotnických zařízeních. Veřejná zdravotnická zařízení, která poskytují služby bezplatně, jsou vystavena velkému množství pacientů mnohdy na úkor kvality služeb, což se značně podepisuje i na jejich stavu, který v mnohých případech vyžaduje renovaci a investice.

Plánovaný systém povinného zdravotního pojištění má vytvořit státem spravovaný fond, ze kterého bude hrazena péče všem občanům v registrovaných zdravotnických zařízeních, soukromých i veřejných, a který bude financován z daňového systému. Změny v rámci připravovaného zákona by rovněž měly zajistit snazší dostupnost zejména léků na předpis, a to skrze větší počet výdejních míst a navýšení jejich skladových zásob.

Jakým způsobem se zákon projeví zvýšením daňového zatížení občanů, není v tuto chvíli jasné. Soukromé pojištění by následně mělo být potřeba pouze u nadstandardních zákroků. Podle ministerstva zdravotnictví by státní zdravotní pojištění, tzv. National Health Insurance, mělo být schváleno v horizontu měsíců. Kdy dojde ke konečné aprobaci je ale otázkou. Následná implementace pak bude probíhat v několika fázích během nadcházejících sedmi let. Součástí zavádění zákona budou investice do renovací, zvýšení kapacit a celkového zlepšení stavu především veřejných zdravotnických zařízení. 

V nadcházejících letech je tedy možné očekávat řadu nových příležitostí pro české společnosti v oblasti dodávek vybavení a materiálu pro zdravotnická zařízení. Příkladem je možné uvést zařízení pro novorozence (TSE Medical), nemocniční lůžka (LINET), rehabilitační přístroje (BTL zdravotnická technika), rozvody medicinálních plynů (MZ Liberec), vybavení čistých prostor (PD clean), ale i jakékoliv spotřební zdravotnické materiály a léčiva.

Jako dobrou příležitost k prezentaci vlastních výrobků a pro navázání kontaktů s místními distributory lze českým firmám doporučit veletrh Africa Health 2020 v Johannesburgu. Tato akce je největší přehlídkou výrobců a dodavatelů léčiv, zdravotních pomůcek, materiálu a zařízení na kontinentu. Velvyslanectví ČR v Pretorii připravuje v této souvislosti návrh na společnou prezentaci českých firem na tomto veletrhu, který se koná v období od 12. do 14. května 2020. Pro bližší informace o této akci kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Pretorii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autoři: Viktor Dolista a David Vaverka.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme