Připravte se na export praktickými semináři

Agentura CzechTrade připravuje tematicky zaměřené semináře, které vedou ředitelé jejich zahraničních kanceláří, zkušení lektoři i majitelé firem, které na cizí trhy už prorazily.Malým, středním i velkým českým firmám nabízí agentura CzechTrade exportní vzdělávání. Každý rok připravuje okolo padesáti zajímavých, interaktivních a prakticky zaměřených seminářů a konferencí. Odehrávají se nejen v Praze, ale i v dalších městech České republiky.

Můžete získat informace o tom, jak zahájit expanzi, jak získat a udržet obchodní partnery nebo jak se důkladně připravit na obchodní jednání. Dozvíte se, jaká je současná ekonomická situace v daných teritoriích, jaké jsou aktuální exportní příležitosti, výzvy i rizika.

Nezaklínejte se souslovím německá kvalita za české ceny

Ředitelé zahraničních kanceláří CzechTradu vám vysvětlí, jak nejlépe potenciálnímu klientovi popsat přidanou hodnotu svého výrobku či služby, tak aby nezněla stále stejná věta: „Německá kvalita za české ceny.“ Objasní, jaké jsou běžné chyby českých exportérů, jak dlouhá je doba od vytipování partnerů po uzavření prvního obchodu a v neposlední řadě s vámi projednají vaše požadavky a plány. Dohromady to zabere jen půlden, ale odnesete si řadu cenných informací. Budete vědět, co dál s vaším výrobkem či službou, zda je daný trh pro vás vhodný a jak postupovat.

Odborné semináře jsou pak zaměřeny na témata z oblasti mezinárodního obchodu, ale i komunikační a manažerské dovednosti.

Kromě ředitelů zahraničních kanceláří CzechTradu jsou lektory seminářů i lidé z praxe, tedy majitelé firem, zkušení odborníci, profesionální lektoři a další zajímavé osobnosti. Patří mezi ně například Karel Havlíček, generální ředitel společnosti Sindat a předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hana Vydrová, majitelka firmy Topstyle, Jan Hebnar, ředitel společnosti Sinovia, nebo Tomáš Zykán, specialista na komunikaci a marketing, který působil v New Yorku a v Londýně.

„S exportním vzděláváním, které poskytuje agentura CzechTrade, spolupracuji od samého počátku. Je to jeden z nejlepších počinů veřejné sféry v oblasti podpory exportu malých a středních firem. Na workshopech se setkávám se stovkami firem, diskutujeme taktiku dobývání nových trhů, obchodní, finanční a marketingové plány,“ říká Karel Havlíček.

„V kontextu s ostatními kurzy tím mohou vývozci získat ucelený a praktický pohled na mezinárodní obchod. Firmy vnímají tuto formu vzdělávání velmi pozitivně, agentuře CzechTrade důvěřují a také cena je pro ně velmi příznivá. I to je důvod, proč na celém cyklu seminářů spolupracuji, proč kurzy firmám doporučujeme a proč trvale vyhledáváme nové lektory a témata workshopů.“ dodává Havlíček.

Vzdělává se i státní správa

Znalosti a dovednosti si v rámci profesního vzdělávání nerozšiřují jen zástupci českých firem, ale i pracovníci státní správy. Proto je pro ně každý rok připraven kurz obchodní diplomacie. Je určen především pro ty, kteří chtějí reprezentovat Česko v zahraničí, a obecně pro pracovníky, kteří poskytují podnikatelské veřejnosti poradenské služby.

Tematicky je kurz orientován na ak­tuální trendy v ekonomice, na mezinárodní právo, strategické a projektové řízení, financování obchodu, sociální sítě, prezentační dovednosti nebo byznys etiketu. Kurz není teoretický, ale především praktický a interaktivní. Zkvalitní odborné i komunikační znalosti kolegů z organizací CzechTrade a CzechInvest, z ministerstva průmyslu a obchodu a také doplní obchodní témata kolegům z Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Některá témata seminářů

  • Chyby, kterých se dopouštíte v zahraničním obchodě, a jak to změnit
  • Získávání zahraničních zákazníků pomocí digitálních nástrojů
  • Business etiketa v obchodním jednání
  • Obchodujeme s Čínou – jak zvýšit úspěšnost svého produktu, e-commerce
  • Marketingové strategie na zahraničních trzích
  • Export do Kazachstánu a Ázerbájdžánu
  • Jak úspěšně exportovat do Německa


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Monika Dostálová, vedoucí oddělení exportního vzdělávání, CzechTrade (monika.dostalova@czechtrade.cz).

Doporučujeme