Příručka exportéra do Indie v zemědělství a potravinářství

Za finančního přispění Evropské unie vznikla velmi přínosná publikace – Příručka exportéra do Indie, kterou Velvyslanectví České republiky v Dillí oceňuje a doporučuje k využití všem českým exportérům z potravinářského sektoru a zemědělství, pro které je určena. 

V obsáhlém, ale zároveň přehledném dokumentu je možné najít detailní informace o indickém sektoru potravinářství, od makroekonomických dat, přes grafy až po kontakty na konkrétní subjekty. Obsahuje rovněž detaily regulatorního rámce a popis procesů při dovozu zemědělských komodit do Indie.

Zajímavou součástí je i případová studie na dovoz pomerančů, která pomůže pochopit a usnadní celý proces registrace, dopravy či požadavků na fytosanitární opatření všem exportérům do Indie. Celou příručku naleznete na webu Zastupitelského úřadu ČR v Indii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Milan Dostál, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme