Přístav Antverpy se zaměří na nové trhy. Jmenoval reprezentanta pro střední a východní Evropu

Přístav Antverpy – Antwerp Port Authority – rozšířil síť svých reprezentantů v zahraničí o nového představitele pro střední a východní Evropu. Od 1. března 2017 zastupuje antverpský přístav na místních trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku Martin Hubeňák.Přístav Antverpy, foto: archiv HK ČRJedním z jeho mnoha úkolů je zlepšit známost značky antverpského přístavu a ve spolupráci s partnery rozšířit síť železničních spojení mezi přístavem Antverpy a uvedenými zeměmi střední a východní Evropy. Martin Hubeňák dříve působil ve funkci projektového manažera, kterou zastával ve společnosti DB Schenker, a ředitele pro logistiku a plánování výroby, kterou vykonával pro společnost Vítkovice Steel.

V současné době není přístav Antverpy v zemích střední a východní Evropy dostatečně znám, přestože kapacity a služby tohoto přístavu mohou být pro místní subjekty působící v dotčených oborech velmi přínosné. Prohloubení povědomí o značce přístavu Antverpy a vytvoření efektivních a pravidelných intermodálních produktů by měly umožnit zvládnout očekávaný růst objemů přepravovaného zboží jak v oblasti střední a východní Evropy, tak antverpského přístavu. Na cestě za tímto cílem hraje aktivní roli Martin Hubeňák, nový reprezentant přístavu.

Dále mezi jeho činnosti patří udržování pravidelných kontaktů s místními subjekty a zajišťování výměny informací mezi nimi, přístavem v Antverpách a dalšími zástupci přístavu, například v Indii, zemích Jižní a Severní Ameriky, Německu nebo v Číně.

Alternativa pro český obchod

Pro každý subjekt v dodavatelském řetězci mohou být Antverpy alternativou. Samozřejmě největší přidanou hodnotu může zákazník získat tím, že budou jednotlivé strany v řetězci spolupracovat a tvořit tak dobře fungující celek.

Existující spojení s přístavem Antverpy

Antverpy <-> ČR (Ústí nad Labem, Terminál Lovosice s napojením na ostatní terminály napříč ČR) s frekvencí 3 vlaky týdně s možností intermodální přepravy a také konvenčního zboží.

Antverpy <-> SK (Bratislava s trasou přes Vídeň – 4 vlaky týdně a od dubna 2018 nově přímé spojení do Terminálu Slovenské plavby a přístavy – 2 vlaky týdně)

Dalšími možnostmi napojení na Antverpy jsou také spojení například přes suchozemský přístav/terminál v německém Duisburgu, a to kombinovanými vlaky z několika českých terminálů, které provozují různí operátoři.


Záleží však i na cílové či počáteční destinaci. „Přístav Antverpy je propojen až s třinácti sty přístavy v rámci všech kontinentů, a proto vnímáme již zmiňovanou expanzi hustoty intermodálního napojení a zvýšení atraktivity přepravy zboží přes náš přístav jako klíčovou. Jednou z výhod pro zákazníky je poloha přístavu, protože díky ní ze všech severozápadních přístavů Evropy sem připlouvají lodě s nákladem jako první a odplouvají jako poslední, což v praxi znamená značnou úsporu tranzitního času v řádkách několika dní. To má samozřejmě vliv na optimalizaci velikosti zásob a cash flow na všech plavebních trasách do neevropských přístavů,“ říká Martin Hubeňák.

Víc než jen přístav

Antverpy hrají nejen významnou roli pro volně ložené cargo, tzv. Break Bulk Cargo, ale jsou také lídrem v kontejnerových námořních přepravách do zemí Střední a Severní Ameriky, zemí Afriky a do Indie. Navíc představují stále ekonomicky rostoucí průmyslovou zónu, kde se nachází například největší evropský integrovaný petrochemický klastr, a nabízejí bohatou platformu společností a poskytovatelů logistických a navazujících služeb s vysokou úrovní jejich specializace napříč různými segmenty.

Pro více informací navštivte webové stránky přístavu www.portofantwerp.com
nebo kontaktujte přímo Martina Hubeňáka na e-mail  martin.hubenak@portofantwerp.com.


Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon, foto: archiv HK ČR.

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Služby

Doporučujeme